Kopiowanie profilu zasad

17 lipca 2024

ID 175400

Możesz skopiować profil zasad do bieżącego profilu lub do innego profilu, na przykład, jeśli chcesz mieć identyczne profile dla różnych zasad. Kopiowania możesz użyć także, jeśli chcesz mieć dwa lub więcej profili, które różnią się tylko małą liczbą ustawień.

W celu skopiowania profilu zasad:

  1. Przejdź do listy profili zasady, której potrzebujesz.

    Zostanie otwarta lista profili zasad. Jeśli zasada nie zawiera profili, pojawi się pusta tabela.

  2. Na zakładce Profile zasad wybierz profil zasady, który chcesz skopiować.
  3. Kliknij Kopiuj.
  4. W otwartym oknie wybierz zasadę, do której chcesz skopiować profil.

    Profil zasad możesz skopiować do tego samego profilu lub do profilu, który określiłeś.

  5. Kliknij Kopiuj.

Profil zasad został skopiowany do wybranego profilu. Nowo skopiowany profil uzyskuje najniższy priorytet. Jeśli skopiujesz profil do tej samej zasady, nazwa nowo skopiowanego profilu zostanie poszerzona o indeks (), na przykład: (1), (2).

Później będziesz mógł zmienić ustawienia profilu, w tym jego nazwę i priorytet; w tym przypadku oryginalny profil zasady nie zostanie zmieniony.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.