Konfigurowanie Kontroli aplikacji w zasadzie Kaspersky Endpoint Security for Windows

17 lipca 2024

ID 184079

Po utworzeniu kategorii Kontroli aplikacji możesz użyć ich do konfigurowania Kontroli aplikacji w zasadach Kaspersky Endpoint Security for Windows.

W celu skonfigurowania Kontroli aplikacji w zasadzie Kaspersky Endpoint Security for Windows:

 1. W menu głównym przejdź do Zasoby (urządzenia) → Profile zasad.

  Zostanie wyświetlona lista zasad.

 2. Kliknij zasadę Kaspersky Endpoint Security for Windows.

  Zostanie otwarte okno ustawień zasady.

 3. Przejdź do Ustawienia aplikacjiKontrola bezpieczeństwa → Kontrola aplikacji.

  Zostanie wyświetlone okno Kontrola aplikacji z ustawieniami Kontroli aplikacji.

 4. Opcja Kontrola aplikacji jest domyślnie włączona. Przełącz przycisk przełączania Kontrola aplikacji WYŁĄCZONA, aby wyłączyć tę opcję.
 5. W ustawieniach blokowania Ustawienia Kontroli aplikacji włącz tryb działania, aby zastosować reguły Kontroli aplikacji i zezwól Kaspersky Endpoint Security for Windows na blokowanie uruchamiania aplikacji.

  Jeśli chcesz przetestować reguły Kontroli aplikacji, w sekcji Ustawienia Kontroli aplikacji włącz tryb testowy. W trybie testowym Kaspersky Endpoint Security for Windows nie blokuje uruchamiania aplikacji, ale rejestruje informacje o wyzwolonych regułach w raporcie. Kliknij łącze Wyświetl raport, aby wyświetlić te informacje.

 6. Włącz opcję Kontrola wczytywania modułów DLL, jeśli chcesz, żeby program Kaspersky Endpoint Security for Windows monitorował wczytywanie modułów DLL, gdy aplikacje są uruchamiane przez użytkowników.

  Informacje o module i aplikacji, która wczytuje moduł, zostaną zapisane w raporcie.

  Kaspersky Endpoint Security for Windows monitoruje tylko moduły DLL i sterowniki wczytywane po wybraniu opcji Kontrola wczytywania modułów DLL. Uruchom ponownie komputer po wybraniu opcji Kontrola wczytywania modułów DLL, jeśli chcesz, żeby program Kaspersky Endpoint Security for Windows monitorował wszystkie moduły DLL i sterowniki, w tym te wczytywane przed uruchomieniem Kaspersky Endpoint Security for Windows.

 7. (Opcjonalne) W sekcji Szablony wiadomości zmień szablon wiadomości,która jest wyświetlana po zablokowaniu możliwości uruchomienia aplikacji, oraz szablon wiadomości e-mail, która jest wysyłana do Ciebie.
 8. W ustawieniach sekcji Tryb Kontroli aplikacji wybierz tryb Lista blokowanych lub Lista dozwolonych.

  Domyślnie, wybrany jest tryb Lista blokowanych.

 9. Kliknij odnośnik Ustawienia list reguł.

  Zostanie otwarte okno Lista blokowanych i lista dozwolonych, w którym można dodać kategorię aplikacji. Domyślnie, wybrana jest zakładka Lista blokowanych, jeśli wybrany jest tryb Lista blokowanych lub wybrana jest zakładka Lista dozwolonych, jeśli wybrany jest tryb Lista dozwolonych.

 10. W oknie Lista blokowanych i lista dozwolonych kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Reguła Kontroli aplikacji.

 11. Kliknij łącze Wybierz kategorię.

  Zostanie otwarte okno Kategoria aplikacji.

 12. Dodaj kategorię (lub kategorie) aplikacji, które utworzyłeś wcześniej.

  Możesz edytować ustawienia utworzonej kategorii, klikając przycisk Edytuj.

  Możesz utworzyć nową kategorię, klikając przycisk Dodaj.

  Możesz usunąć kategorię z listy, klikając przycisk Usuń.

 13. Po zakończeniu tworzenia listy kategorii aplikacji, kliknij przycisk OK.

  Okno Kategoria aplikacji zostanie zamknięte.

 14. W oknie reguły Kontrola aplikacji, w sekcji Użytkownicy i ich uprawnienia utwórz listę użytkowników i grup użytkowników do zastosowania reguły Kontroli aplikacji.
 15. Aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Reguła Kontroli aplikacji, kliknij przycisk OK.
 16. Aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Lista blokowanych i lista dozwolonych, kliknij przycisk OK.
 17. Aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Kontrola aplikacji, kliknij przycisk OK.
 18. Zamknij okno z ustawieniami profilu Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Kontrola aplikacji została skonfigurowana. Po przeniesieniu zasady na urządzenia klienckie, możliwe jest zarządzanie uruchamianiem plików wykonywalnych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Kontroli aplikacji, zapoznaj się z Pomocą Kaspersky Endpoint Security for Linux oraz Kaspersky Endpoint Security for Windows Pomoc.

Zobacz również:

Korzystanie z Kontroli aplikacji do zarządzania plikami wykonywalnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.