Podpisywanie profilu iOS MDM za pomocą certyfikatu

19 marca 2024

ID 100168

Profil iOS MDM można podpisać za pomocą certyfikatu. Możesz użyć certyfikatu, który sam wystawiłeś, lub możesz otrzymać certyfikat od zaufanych urzędów certyfikacji.

W celu podpisania certyfikatu dla profilu iOS MDM:

 1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.
 2. Z otwartego menu kontekstowego folderu Urządzenia mobilne wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości folderu wybierz sekcję Ustawienia połączenia dla urządzeń iOS.
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj znajdujący się pod polem Wybierz plik certyfikatu.

  Okno Certyfikat.

 5. W polu Typ certyfikatu określ typ certyfikatu - publiczny lub prywatny:
  • Jeśli wybrana jest wartość Kontener PKCS #12, określ plik certyfikatu i hasło.
  • Jeśli wybrana jest wartość Certyfikat X.509:
   1. Określ plik klucza prywatnego (z rozszerzeniem *.prk lub *.pem).
   2. Określ hasło dla klucza prywatnego.
   3. Określ plik klucza publicznego (z rozszerzeniem *.cer).
 6. Kliknij OK.

Profil iOS MDM jest podpisany za pomocą certyfikatu.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.