Zmienianie czasu uruchomienia inwentaryzacji oprogramowania

19 marca 2024

ID 102270

Kaspersky Security Center przeprowadza inwentaryzację wszystkich programów zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach klienckich działających pod kontrolą systemu Windows.

Agent sieciowy tworzy listę aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, a następnie wysyła ją do Serwera administracyjnego. Agent sieciowy automatycznie pobiera informacje o zainstalowanych aplikacjach z rejestru systemu Windows.

Aby zapisać zasoby urządzenia, domyślnie Agent sieciowy rozpoczyna pobieranie informacji o zainstalowanych aplikacjach 10 minut po uruchomieniu usługi Agenta sieciowego.

W celu zmiany czasu uruchomienia inwentaryzacji oprogramowania, który upłynie po uruchomieniu usługi Agenta sieciowego na urządzeniu:

 1. Otwórz rejestr systemu urządzenia, na którym jest zainstalowany Agent sieciowy (na przykład lokalnie, przy użyciu polecenia regedit z poziomu menu StartUruchom).
 2. Przejdź do gałęzi:
  • W systemach 32-bitowych:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\34\1103\1.0.0.0\NagentFlags

  • W systemach 64-bitowych:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\34\1103\1.0.0.0\NagentFlags

 3. Dla klucza KLINV_INV_COLLECTOR_START_DELAY_SEC ustaw żądaną wartość w sekundach.

  Domyślna wartość to 600 sekund.

 4. Uruchom ponownie usługę Agenta sieciowego.

Czas uruchomienia inwentaryzacji oprogramowania, który upłynie po uruchomieniu usługi Agenta sieciowego, zostanie zmieniony.

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.