Instalowanie serwera iOS MDM w trybie cichym

19 marca 2024

ID 110107

Kaspersky Security Center umożliwia zainstalowanie serwera iOS MDM na urządzeniu lokalnym w trybie cichym, czyli bez interaktywnego wprowadzania ustawień instalacji.

W celu zainstalowania serwera iOS MDM na urządzeniu lokalnym w trybie cichym:

 1. Przeczytaj Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego. Użyj poniższego polecenia tylko wtedy, gdy rozumiesz i akceptujesz warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego.
 2. Uruchom następujące polecenie:

  .\exec\setup.exe /s /v"DONT_USE_ANSWER_FILE=1 EULA=1 <setup_parameters>"

  gdzie setup_parameters to lista ustawień i ich odpowiednich wartości oddzielonych spacjami (PROP1=PROP1VAL PROP2=PROP2VAL). Plik setup.exe zlokalizowany jest w folderze Server, który jest częścią pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Security Center.

Nazwy i możliwe wartości parametrów, które mogą być wykorzystywane podczas instalacji serwera iOS MDM w trybie cichym, wyszczególnione są w tabeli poniżej. Parametry można określać w dowolnej kolejności.

Parametry instalacji serwera iOS MDM w trybie cichym

 

Nazwa parametru

Opis parametru

Dostępne wartości

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Akceptacja postanowień i warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego. Ten parametr jest obowiązkowy.

 • 1 — W pełni przeczytałem(am), rozumiem i akceptuję warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego.
 • Inna wartość lub brak wartości — Nie akceptuję postanowień i warunków Umowy licencyjnej (instalacja nie zostanie wykonana).

DONT_USE_ANSWER_FILE

Określa, czy ma być używany plik XML z ustawieniami instalacji serwera iOS MDM.

Plik XML znajduje się w pakiecie instalacyjnym lub jest przechowywany na Serwerze administracyjnym. Nie ma konieczności określania dodatkowej ścieżki do pliku.

Ten parametr jest obowiązkowy.

 • 1 — Nie używaj pliku XML z parametrami.
 • Inna wartość lub brak wartości — Użyj pliku XML z parametrami.

INSTALLDIR

Folder instalacyjny serwera iOS MDM.

Ten parametr jest opcjonalny.

Wartość ciągu może być, na przykład: INSTALLDIR=\"C:\install\"

CONNECTORPORT

Port lokalny dla połączenia usługi iOS MDM z Agentem sieciowym.

Domyślny numer portu to 9799.

Ten parametr jest opcjonalny.

Wartość numeryczna.

LOCALSERVERPORT

Port lokalny dla połączenia Agenta sieciowego z usługą iOS MDM.

Domyślny numer portu to 9899.

Ten parametr jest opcjonalny.

Wartość numeryczna.

EXTERNALSERVERPORT

Port dla połączenia urządzenia z serwerem iOS MDM.

Domyślny numer portu to 443.

Ten parametr jest opcjonalny.

Wartość numeryczna.

EXTERNAL_SERVER_URL

Zewnętrzny adres urządzenia klienckiego, na którym zostanie zainstalowany serwer iOS MDM. Ten adres będzie używany do łączenia zarządzanych urządzeń mobilnych z usługą iOS MDM. To urządzenie klienckie powinno być dostępne dla połączenia poprzez iOS MDM.

Adres nie może zawierać schematu adresu URL oraz numeru portu, gdyż wartości te zostaną dodane automatycznie.

Ten parametr jest opcjonalny.

 • FQDN urządzenia (np. mdm.example.com)
 • Nazwa NetBIOS urządzenia
 • Adres IP urządzenia

WORKFOLDER

Folder roboczy serwera iOS MDM.

Jeśli nie wskazano folderu roboczego, dane zostaną zapisane w domyślnym folderze.

Ten parametr jest opcjonalny.

Wartość ciągu może być, na przykład: WORKFOLDER=\"C:\work\"

MTNCY

Korzystanie z serwera iOS MDM przez kilka Serwerów wirtualnych.

Ten parametr jest opcjonalny.

 • 1 — Serwer iOS MDM zostanie użyty przez kilka wirtualnych Serwerów administracyjnych.
 • Inna wartość lub brak wartości — Serwer iOS MDM nie zostanie użyty przez kilka wirtualnych Serwerów administracyjnych.

Przykład:

\exec\setup.exe /s /v"EULA=1 DONT_USE_ANSWER_FILE=1 EXTERNALSERVERPORT=9443 EXTERNAL_SERVER_URL=\"www.test-mdm.com\""

Parametry instalacji serwera iOS MDM są opisane szczegółowo w sekcji „Instalowanie serwera iOS MDM”.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.