Tryb klonowania dysku Agenta sieciowego

15 lutego 2024

ID 115004

Klonowanie dysku twardego odpowiedniego urządzenia jest popularną metodą instalacji oprogramowania na nowych urządzeniach. Jeśli Agent sieciowy jest uruchomiony w trybie standardowym na dysku twardym odpowiedniego urządzenia, mogą pojawić się następujące problemy:

Po zainstalowaniu odpowiedniego obrazu dysku przy pomocy Agenta sieciowego na nowych urządzeniach, będą one wyświetlane jako pojedyncza ikona w Konsoli administracyjnej. Ten problem pojawia się, ponieważ procedura klonowania powoduje, że nowe urządzenia przechowują identyczne dane wewnętrzne, które umożliwiają Serwerowi administracyjnemu skojarzenie urządzenia z ikoną w Konsoli administracyjnej.

Specjalny tryb klonowania dysku Agenta sieciowego umożliwia uniknięcie problemów z nieprawidłowym wyświetlaniem nowych urządzeń w Konsoli administracyjnej po klonowaniu. Użyj tego trybu podczas instalowania oprogramowania (z Agentem Sieciowym) na nowych urządzeniach za pomocą klonowania dysku.

W trybie klonowania dysku Agent sieciowy pracuje cały czas, ale nie łączy się z Serwerem administracyjnym. Po wyjściu z trybu klonowania, Agent sieciowy usuwa dane wewnętrzne, które umożliwiają Serwerowi administracyjnemu skojarzenie kilku urządzeń z jedną ikona w Konsoli administracyjnej. Po zakończeniu klonowania obrazu odpowiedniego urządzenia, nowe urządzenia są wyświetlane w Konsoli administracyjnej prawidłowo (z indywidualnymi ikonami).

Scenariusz użycia trybu klonowania dysku Agenta sieciowego

 1. Administrator instaluje Agenta sieciowego na odpowiednim urządzeniu.
 2. Administrator sprawdza połączenie Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym przy użyciu narzędzia klnagchk.
 3. Administrator włącza tryb klonowania dysku Agenta sieciowego.
 4. Administrator instaluje oprogramowanie i łaty na urządzeniu i uruchamia je ponownie niezbędną ilość razy.
 5. Administrator klonuje dysk twardy odpowiedniego urządzenia na dowolnej liczbie urządzeń.
 6. Każda sklonowana kopia musi spełniać następujące warunki:
  1. Nazwa urządzenia musi być zmieniona.
  2. Urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
  3. Tryb klonowania dysku musi być wyłączony.

Włączanie i wyłączanie trybu klonowania dysku przy użyciu narzędzia klmover

W celu włączenia / wyłączenia trybu klonowania dysku Agenta sieciowego:

 1. Uruchom narzędzie klmover na urządzeniu z zainstalowanym Agentem sieciowym, które potrzebujesz sklonować.

  Narzędzie klmover znajduje się w folderze instalacyjnym Agenta sieciowego.

 2. W celu włączenia trybu klonowania dysku, w wierszu poleceń systemu Windows wprowadź następujące polecenie: klmover -cloningmode 1.

  Agent sieciowy przełączy się do trybu klonowania dysku.

 3. W celu uzyskania bieżącego stanu trybu klonowania dysku, w wierszu poleceń wprowadź następujące polecenie: klmover -cloningmode.

  Okno narzędzia wskaże, czy tryb klonowania dysku jest włączony czy wyłączony.

 4. W celu wyłączenia trybu klonowania dysku, w wierszu poleceń narzędzia wprowadź następujące polecenie: klmover -cloningmode 0.

Zobacz również:

Instalacja poprzez przechwycenie i skopiowanie obrazu urządzenia

Przygotowywanie urządzenia referencyjnego z zainstalowanym Agentem sieciowym do utworzenia obrazu systemu operacyjnego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.