Automatyczne rozsyłanie kluczy licencyjnych

19 marca 2024

ID 11511

Kaspersky Security Center umożliwia automatyczne instalowanie kluczy licencyjnych na zarządzanych urządzeniach, jeśli znajdują się one w repozytorium kluczy licencyjnych na Serwerze administracyjnym.

W celu automatycznego rozsyłania kluczy licencyjnych do zarządzanych urządzeń:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Licencje Kaspersky.
  2. W obszarze roboczym folderu wybierz klucz licencyjny, który chcesz automatycznie rozesłać na urządzenia.
  3. Otwórz okno właściwości wybranego klucza licencyjnego na jeden z następujących sposobów:
    • Z menu kontekstowego klucza licencyjnego wybierz Właściwości.
    • Klikając odnośnik Pokaż właściwości klucza licencyjnego w oknie z informacjami dla wybranego klucza licencyjnego.
  4. W otwartym oknie właściwości klucza licencyjnego zaznacz pole Automatycznie roześlij klucz licencyjny na zarządzane urządzenia. Zamknij okno właściwości klucza licencyjnego.

Klucz licencyjny zostanie automatycznie rozesłany do wszystkich kompatybilnych urządzeń.

Rozsyłanie klucza licencyjnego odbywa się przy pomocy Agenta sieciowego. Dla aplikacji nie są tworzone żadne zadania rozsyłania kluczy licencyjnych.

Podczas automatycznego rozsyłania klucza licencyjnego brane jest pod uwagę ograniczenie licencyjne dotyczące liczby urządzeń (ograniczenie licencyjne jest ustawione we właściwościach klucza licencyjnego). Jeśli ograniczenie licencyjne zostanie osiągnięte, rozesłanie tego klucza licencyjnego na urządzenia zostanie przerwane automatycznie.

Jeśli zaznaczysz pole Automatycznie roześlij klucz licencyjny na zarządzane urządzenia w oknie właściwości klucza licencyjnego, klucz licencyjny jest natychmiast rozpowszechniany w Twojej sieci. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, możesz ręcznie rozpowszechniać klucz licencyjny później.

Zobacz również:

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

Dodawanie klucza licencyjnego do repozytorium Serwera administracyjnego

Dodawanie klucza licencyjnego z Serwera administracyjnego

Usuwanie klucza licencyjnego z Serwera administracyjnego

Rozsyłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie

Tworzenie i przeglądanie raportu użycia klucza licencyjnego

Przeglądanie informacji o kluczach licencyjnych aplikacji

Główny scenariusz instalacji

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.