Wstępna zdalna instalacja ochrony antywirusowej

19 marca 2024

ID 11962

Ta sekcja zawiera informacje o rozmiarze ruchu sieciowego po zainstalowaniu na urządzeniu klienckim Agenta sieciowego i programu Kaspersky Endpoint Security for Windows (zobacz poniższą tabelę).

Agent sieciowy jest instalowany przy użyciu instalacji wymuszonej, podczas której pliki potrzebne do przeprowadzenia instalacji są kopiowane z Serwera administracyjnego do folderu współdzielonego na urządzeniu klienckim. Po instalacji, Agent sieciowy pobiera pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security for Windows, korzystając z połączenia z Serwerem administracyjnym.

Ruch sieciowy

 

Scenariusz

Instalacja Agenta sieciowego na pojedynczym urządzeniu klienckim

Instalowanie Kaspersky Endpoint Security for Windows na jednym urządzeniu klienckim (z aktualizacją baz danych)

Równoległa instalacja Agenta sieciowego i Kaspersky Endpoint Security for Windows

Ruch sieciowy z urządzenia klienckiego do Serwera administracyjnego, KB

1638,4

7843,84

9707,52

Ruch sieciowy z Serwera administracyjnego do urządzenia klienckiego, KB

69 990,4

259 317,76

329 318,4

Całkowity ruch sieciowy (dla pojedynczego urządzenia klienckiego), KB

71 628,8

267 161,6

339 025,92

 

Po zainstalowaniu Agentów sieciowych na urządzeniach klienckich, jedno z urządzeń należących do grupy administracyjnej może być wyznaczone do pełnienia roli punktu dystrybucji. Będzie ono używane do rozsyłania pakietów instalacyjnych. W tej sytuacji rozmiar ruchu sieciowego przesyłanego podczas wstępnej zdalnej instalacji ochrony antywirusowej będzie się znacznie różnił w zależności od tego, czy używana jest multiemisja IP.

Jeśli multiemisja IP jest używana, pakiety instalacyjne tylko raz zostają wysłane do wszystkich uruchomionych urządzeń należących do grupy administracyjnej. Z tego powodu całkowity ruch sieciowy będzie N razy mniejszy, gdzie N oznacza całkowitą liczbę uruchomionych urządzeń należących do grupy administracyjnej. W przypadku, gdy funkcja multiemisji IP nie jest używana, całkowity ruch sieciowy jest podobny do ruchu sieciowego podczas pobierania pakietów dystrybucyjnych z Serwera administracyjnego. Jednakże źródłem pakietu będzie punkt dystrybucji, a nie Serwer administracyjny.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.