Usuwanie plików z repozytoriów

15 lutego 2024

ID 12431

W celu usunięcia pliku z Kwarantanny lub Kopii zapasowej:

  1. W drzewie konsoli, w folderze Repozytoria wybierz podfolder Kwarantanna lub Kopia zapasowa.
  2. W obszarze roboczym folderu Kwarantanna (lub Kopia zapasowa) zaznacz pliki, które chcesz usunąć, przy użyciu klawisza Shift lub Ctrl.
  3. Usuń pliki w jeden z następujących sposobów:
    • Wybierając Usuń z menu kontekstowego plików.
    • Klikając odnośnik Usuń (Usuń, jeżeli chcesz usunąć jeden plik) w oknie z informacjami dla wybranych plików.

Aplikacje zabezpieczające, które umieściły pliki w repozytoriach na urządzeniach klienckich, usuną te same pliki z tych repozytoriów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.