Przywracanie plików z repozytoriów

15 lutego 2024

ID 12432

W celu przywrócenia pliku z Kwarantanny lub Kopii zapasowej:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Repozytoria, a z niego podfolder Kwarantanna lub Kopia zapasowa.
  2. W obszarze roboczym folderu Kwarantanna (Kopia zapasowa) zaznacz pliki, które chcesz przywrócić, przy użyciu klawisza Shift lub Ctrl.
  3. Uruchom przywracanie plików w jeden z następujących sposobów:
    • Wybierając Przywróć z menu kontekstowego plików.
    • Klikając odnośnik Przywróć w oknie z informacjami dla wybranych plików.

Aplikacje zabezpieczające, które umieściły pliki w repozytoriach na urządzeniach klienckich, przywrócą te same pliki do ich oryginalnych folderów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.