Nowości

15 lutego 2024

ID 12521

Kaspersky Security Center 14.2

Kaspersky Security Center 14.2 posiada kilka nowych funkcji i ulepszeń:

 • Wydano nowy przewodnik zwiększania bezpieczeństwa. Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie przewodnika i postępowanie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa w celu skonfigurowania Kaspersky Security Center i infrastruktury sieciowej.

  Zainstaluj również najnowszą aktualizację Kaspersky Security Center. Ta aktualizacja zawiera funkcje ochrony infrastruktury, takie jak dwuetapowa weryfikacja kont użytkowników i inne ulepszenia.

 • Dostęp do serwerów Kaspersky jest teraz weryfikowany automatycznie. Jeżeli dostęp do serwerów za pomocą systemowego DNS nie jest możliwy, aplikacja korzysta z publicznego DNS.
 • Uprawnienia użytkownika na wirtualnym Serwerze administracyjnym są dostępne do konfiguracji w dowolnym momencie niezależnie od podstawowego Serwera administracyjnego. Użytkownikom Serwera podstawowego można również przypisać prawa do zarządzania Serwerem wirtualnym.
 • Kaspersky Security Center obsługuje teraz pracę z następującymi systemami DBMS:
  • PostgreSQL 13.x
  • PostgreSQL 14.x
  • Postgres Pro 13.x (wszystkie wersje)
  • Postgres Pro 14.x (wszystkie wersje)
  • MariaDB 10.1, 10.4, 10.5
 • Możesz użyć Kaspersky Security Center Web Console do wyeksportowania zasad i zadań do pliku, a następnie zaimportowania zasad i zadań do Kaspersky Security Center Windows lub Kaspersky Security Center Linux.
 • Opcja Nie używaj serwera proxy została usunięta z następujących zadań:
  • Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego
  • Pobierz aktualizacje do repozytoriów punktów dystrybucji
 • Aby chronić urządzenia klienckie w środowisku chmury, możesz wdrożyć Kaspersky Endpoint Security for Windows zamiast Kaspersky Security for Windows Server. Ta funkcja jest teraz dostępna po udostępnieniu wersji Kaspersky Endpoint Security 12.0 for Windows.
 • Praca z kluczami szyfrowania jest teraz ograniczona prawami dostępu do obszaru funkcyjnego Funkcje ogólne: Zarządzanie kluczem szyfrowania. Użytkownicy Kaspersky Security Center mogą teraz eksportować klucze szyfrowania, jeśli mają uprawnienia do Odczytu, oraz importować klucze szyfrowania, jeśli mają uprawnienia do Zapisu.

Kaspersky Security Center 14

Kaspersky Security Center 14 posiada kilka nowych funkcji i ulepszeń:

Kaspersky Security Center Web Console posiada kilka nowych funkcji i ulepszeń:

Kaspersky Security Center 13.2

Kaspersky Security Center 13.2 posiada kilka nowych funkcji i ulepszeń:

 • Możesz teraz zainstalować Serwer administracyjny, Konsolę administracyjną, konsolę Kaspersky Security Center 13.2 Web Console i Agenta sieciowego na następujących nowych systemach operacyjnych (szczegóły w wymaganiach oprogramowania):
  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows 10 21H2 (October 2021 Update)
  • Windows Server 2022
 • Możesz użyć MySQL 8.0 jako bazy danych.
 • Możesz zainstalować Kaspersky Security Center na klastrze typu failover Kaspersky Security Center, aby zapewnić wysoką dostępność Kaspersky Security Center.
 • Kaspersky Security Center pracuje teraz z adresami IPv6 oraz z adresami IPv4. Serwer administracyjny może przeszukiwać sieci posiadające urządzenia z adresami IPv6.

Kaspersky Security Center 13.2 Web Console posiada kilka nowych funkcji i ulepszeń:

Kaspersky Security Center 13.1

Kaspersky Security Center 13.1 posiada kilka nowych funkcji i ulepszeń:

Kaspersky Security Center 13

Do konsoli Kaspersky Security Center 13 Web Console dodano następujące funkcje:

Do Kaspersky Security Center 13 dodano następujące funkcje:

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.