Zapisywanie plików z repozytoriów na dysku

19 marca 2024

ID 12592

Kaspersky Security Center umożliwia zapisanie na dysku kopii plików, które zostały umieszczone przez aplikację zabezpieczającą w Kwarantannie lub Kopii zapasowej na urządzeniu klienckim. Pliki są kopiowane do określonego folderu na urządzeniu, na którym jest zainstalowany program Kaspersky Security Center.

W celu zapisania kopii pliku z Kwarantanny lub Kopii zapasowej na dysku twardym:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Repozytoria, a z niego podfolder Kwarantanna lub Kopia zapasowa.
  2. W obszarze roboczym folderu Kwarantanna (Kopia zapasowa) wybierz plik, który chcesz skopiować na dysk twardy.
  3. Uruchom kopiowanie w jeden z następujących sposobów:
    • Wybierając z menu kontekstowego pliku element Zapisz na dysku.
    • Klikając odnośnik Zapisz na dysku dostępny w oknie z informacjami dla wybranego pliku.

Aplikacja zabezpieczająca, która umieściła plik w Kwarantannie na urządzeniu klienckim, zapisze kopię tego pliku w określonym folderze.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.