Usuwanie plików z folderu „Aktywne zagrożenia”

19 marca 2024

ID 12606

W celu usunięcia pliku z folderu Aktywne zagrożenia:

  1. W drzewie konsoli, w folderze Repozytoria wybierz podfolder Aktywne zagrożenia.
  2. W obszarze roboczym folderu Aktywne zagrożenia zaznacz pliki, które chcesz usunąć, przy użyciu klawiszy Shift i Ctrl.
  3. Usuń pliki w jeden z następujących sposobów:
    • Wybierając Usuń z menu kontekstowego plików.
    • Klikając odnośnik Usuń (Usuń, jeżeli chcesz usunąć jeden plik) w oknie z informacjami dla wybranych plików.

Aplikacje zabezpieczające, które umieściły pliki w repozytoriach na urządzeniach klienckich, usuną te same pliki z tych repozytoriów. Wpisy dotyczące plików zostaną usunięte z listy w folderze Aktywne zagrożenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.