Warunki połączenia z Serwerem administracyjnym przez internet

19 marca 2024

ID 13051

Jeżeli Serwer administracyjny jest zdalny (znajduje się poza siecią firmową), urządzenia klienckie mogą łączyć się z nim przez internet.

Aby urządzenia klienckie łączyły się z Serwerem administracyjnym przez Internet, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Zdalny Serwer administracyjny musi posiadać zewnętrzny adres IP, a port dla ruchu przychodzącego o numerze 13000 musi pozostać otwarty (dla połączenia z Agentami sieciowymi). Zalecane jest także otwarcie portu UDP o numerze 13000 (do odbierania powiadomień o zamknięciu urządzeń).
  • Agenty sieciowe powinny zostać zainstalowane na urządzeniach.
  • Podczas instalacji Agenta sieciowego na urządzeniach powinieneś określić zewnętrzny adres IP zdalnego Serwera administracyjnego. Jeżeli do instalacji wykorzystywany jest pakiet instalacyjny, zewnętrzny adres IP jest określany ręcznie we właściwościach tego pakietu instalacyjnego, na zakładce Ustawienia.
  • Aby użyć zdalnego Serwera administracyjnego do zarządzania aplikacjami i zadaniami dla urządzenia, w oknie właściwości tego urządzenia, w sekcji Ogólne zaznacz pole Nie odłączaj od Serwera administracyjnego. Po zaznaczeniu tego pola, należy zaczekać, aż Serwer administracyjny zsynchronizuje się ze zdalnym urządzeniem. Liczba urządzeń klienckich mających stałe połączenie z Serwerem administracyjnym nie może przekraczać 300.

Aby zwiększyć wydajność zadań zainicjowanych przez zdalny Serwer administracyjny, możesz otworzyć na urządzeniu port o numerze 15000. W tym przypadku, aby uruchomić zadanie, Serwer administracyjny wysyła specjalny pakiet do Agenta sieciowego przez port 15000, bez oczekiwania na zakończenie synchronizacji z urządzeniem.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.