Praca z pakietami instalacyjnymi

19 marca 2024

ID 13068

Podczas tworzenia zadań zdalnej instalacji system używa pakietów instalacyjnych zawierających zestawy parametrów potrzebnych do zainstalowania oprogramowania.

Pakiety instalacyjne mogą zawierać plik klucza. Zalecane jest unikanie współdzielenia dostępu do pakietów instalacyjnych zawierających plik klucza.

Możesz użyć jednego pakietu instalacyjnego wiele razy.

Pakiety instalacyjne utworzone dla Serwera administracyjnego zostają przeniesione do drzewa konsoli i znajdują się w folderze Zdalna instalacja, w podfolderze Pakiety instalacyjne. Pakiety instalacyjne są przechowywane na Serwerze administracyjnym, w podfolderze Pakiety, w obrębie określonego folderu współdzielonego.

W tej sekcji

Tworzenie pakietu instalacyjnego

Tworzenie autonomicznych pakietów instalacyjnych

Tworzenie niestandardowego pakietu instalacyjnego

Przeglądanie i edytowanie właściwości niestandardowych pakietów instalacyjnych

Uzyskiwanie pakietu instalacyjnego Agenta sieciowego z pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Security Center

Rozsyłanie pakietów instalacyjnych na podrzędne Serwery administracyjne

Rozsyłanie pakietów instalacyjnych poprzez punkty dystrybucji

Przesyłanie rezultatów instalacji aplikacji do Kaspersky Security Center

Definiowanie adresu serwera proxy KSN pod kątem pakietów instalacyjnych

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.