Modyfikowanie profilu. Wycofywanie zmian

19 marca 2024

ID 130755

W celu zmodyfikowania zasady:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zasady.
  2. W obszarze roboczym folderu Zasady wybierz profil i przejdź do okna właściwości profilu, korzystając z menu kontekstowego.
  3. Wprowadź niezbędne zmiany.
  4. Kliknij Zastosuj.

Zmiany wprowadzone w profilu zostaną zapisane we właściwościach profilu, w sekcji Historia rewizji.

Jeśli to konieczne, możesz wycofać zmiany wprowadzone w profilu.

W celu wycofania zmian wprowadoznych w profilu:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zasady.
  2. Wybierz profil, w którym należy wycofać zmiany, i przejdź do okna właściwości profilu, korzystając z menu kontekstowego.
  3. W oknie ustawień zasady wybierz sekcję Historia rewizji.
  4. Na liście rewizji profilu wybierz numer rewizji, do której chcesz wycofać zmiany.
  5. Kliknij przycisk Zaawansowane i z listy rozwijalnej wybierz wartość Wycofaj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.