Tworzenie pakietu instalacyjnego

19 marca 2024

ID 13141

W celu utworzenia pakietu instalacyjnego:

 1. Nawiąż połączenie z żądanym Serwerem administracyjnym.
 2. W drzewie konsoli, w folderze Zdalna instalacja wybierz podfolder Pakiety instalacyjne.
 3. Uruchom tworzenie pakietu instalacyjnego w jeden z następujących sposobów:
  • Wybierając Nowy → Pakiet instalacyjny z menu kontekstowego folderu Pakiety instalacyjne.
  • Wybierając Utwórz Pakiet instalacyjny w menu kontekstowym listy pakietów instalacyjnych.
  • Klikając odnośnik Utwórz pakiet instalacyjny w sekcji zarządzania listą pakietów instalacyjnych.

Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego pakietu. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Podczas tworzenia pakietu instalacyjnego dla aplikacji firmy Kaspersky może zostać zaproponowane przejrzenie Umowy licencyjnej i Polityki prywatności dla tej aplikacji. Uważnie przeczytaj Umowę licencyjną i Politykę prywatności. Jeśli zgadzasz się ze wszystkimi warunkami Umowy licencyjnej i Polityki prywatności, wybierz następujące opcje w sekcji Potwierdzam, że w pełni przeczytałem, rozumiem i akceptuję warunki oraz postanowienia następujących:

 • Warunki i postanowienia tej Umowy licencyjnej
 • Polityka prywatności opisująca zasady przetwarzania danych

Instalacja aplikacji na urządzeniu będzie kontynuowana po wybraniu opcji. Tworzenie pakietu instalacyjnego zostanie wznowione. Ścieżka do pliku Umowy licencyjnej i Polityki prywatności jest określona w pliku KUD lub KPD, znajdującym się w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji, dla którego tworzony jest pakiet instalacyjny.

Podczas tworzenia pakietu instalacyjnego dla Kaspersky Endpoint Security for Mac możesz wybrać język Umowy licencyjnej i Polityki prywatności.

Podczas tworzenia pakietu instalacyjnego dla aplikacji firmy Kaspersky możesz włączyć automatyczną instalację komponentów systemu (wymagania wstępne) wymaganych do zainstalowania aplikacji. Kreator tworzenia nowego pakietu wyświetla listę wszystkich komponentów systemu dostępnych dla wybranej aplikacji. Jeśli tworzony jest pakiet instalacyjny łaty (niekompletny pakiet dystrybucyjny), lista zawiera wszystkie wymagania wstępne systemu dla instalacji łaty, aż do pełnego pakietu dystrybucyjnego. Lista ta może zostać otwarta w dowolnym momencie we właściwościach pakietu instalacyjnego.

Aktualizacje zarządzanych aplikacji mogą wymagać zainstalowania określonej minimalnej wersji Kaspersky Security Center. Jeśli ta wersja jest nowsza niż aktualna wersja, te aktualizacje są wyświetlane, ale nie można ich zatwierdzić. Ponadto żadne pakiety instalacyjne nie mogą być tworzone z takich aktualizacji, dopóki nie zaktualizujesz Kaspersky Security Center. Zostaniesz poproszony o uaktualnienie instancji Kaspersky Security Center do wymaganej wersji minimalnej.

Po zakończeniu pracy kreatora tworzenia nowego pakietu, nowy pakiet instalacyjny pojawi się w obszarze roboczym folderu Pakiety instalacyjne.

Nie ma konieczności ręcznego utworzenia pakietu instalacyjnego dla zdalnej instalacji Agenta sieciowego. Tworzony jest on automatycznie podczas instalacji programu Kaspersky Security Center w folderze Pakiety instalacyjne. Jeśli usunięto pakiet do zdalnej instalacji Agenta sieciowego, wówczas do jego odtworzenia niezbędny będzie plik nagent.kud znajdujący się w folderze NetAgent pakietu dystrybucyjnego programu Kaspersky Security Center.

W parametrach pakietów instalacyjnych nie należy określać żadnych szczegółów kont użytkowników uprzywilejowanych.

Podczas tworzenia pakietu instalacyjnego Serwera administracyjnego, jako plik opisu należy wskazać plik sc.kud, znajdujący się w głównym folderze pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Security Center.

Zobacz również

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.