Konfigurowanie zadania Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 13191

W celu skonfigurowania zadania Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego:

  1. W obszarze roboczym folderu Zadania, z listy zadań wybierz Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego.
  2. Otwórz okno właściwości zadania w jeden z następujących sposobów:
    • Wybierając Właściwości w menu kontekstowym zadania.
    • Klikając odnośnik Konfiguruj zadanie w oknie z informacjami dla wybranego zadania.

Zostanie otwarte okno właściwości zadania Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego. W tym oknie możesz skonfigurować sposób pobierania uaktualnień do repozytorium Serwera administracyjnego.

Zobacz również:

Ustawienia zadania pobierania aktualizacji do repozytorium serwera administracyjnego

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.