Uruchamianie, zatrzymywanie i ponowne uruchamianie aplikacji

19 marca 2024

ID 13256

Aplikacje mogą być uruchamiane, zatrzymywane i ponownie uruchamiane tylko wtedy, gdy połączyłeś urządzenie przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego.

W celu uruchomienia, zatrzymania lub ponownego uruchomienia aplikacji:

  1. Uruchom narzędzie do zdalnej diagnostyki i połącz je z żądanym urządzeniem tak, jak opisano to w sekcji „Łączenie narzędzia do zdalnej diagnostyki z urządzeniem klienckim”.
  2. Z drzewa obiektów urządzenia wybierz żądaną aplikację.
  3. W lewej części okna narzędzia do zdalnej diagnostyki wybierz działanie:
    • Zatrzymaj aplikację
    • Uruchom aplikację ponownie
    • Uruchom aplikację

W zależności od wybranej akcji, aplikacja zostanie uruchomiona, zatrzymana lub uruchomiona ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.