Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych w trybie interaktywnym

19 marca 2024

ID 13288

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W celu utworzenia kopii zapasowej danych Serwera administracyjnego w trybie interaktywnym:

 1. Uruchom narzędzie klbackup znajdujące się w folderze instalacyjnym Kaspersky Security Center.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia kopii zapasowej i przywracania.

 2. W pierwszym oknie kreatora wybierz Wykonaj kopię zapasową danych Serwera administracyjnego.

  Jeśli wybierzesz opcję Przywróć lub wykonaj kopię zapasową jedynie certyfikatu Serwera administracyjnego, zostanie zapisana tylko kopia zapasowa certyfikatu Serwera administracyjnego.

  Kliknij Dalej.

 3. W kolejnym oknie Kreatora określ następujące opcje:
  • Folder docelowy kopii zapasowej
  • Wykonaj migrację do formatu MySQL/MariaDB
  • Wykonaj migrację do formatu Azure
  • Dołącz bieżącą datę i czas do nazwy folderu docelowego przechowującego kopie zapasowe
  • Hasło do kopii zapasowej
 4. Kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić tworzenie kopii zapasowej.
 5. Jeśli pracujesz z bazami danych w środowisku chmury, takim jak Amazon Web Services (AWS) lub Microsoft Azure, w oknie Zaloguj się do magazynu online wypełnij następujące pola:

W celu przywrócenia danych Serwera administracyjnego w trybie interaktywnym:

 1. Uruchom narzędzie klbackup znajdujące się w folderze instalacyjnym Kaspersky Security Center. Uruchom narzędzie z tego samego konta, którego użyłeś do zainstalowania Serwera administracyjnego. Zalecamy uruchomienie narzędzia na nowo zainstalowanym Serwerze administracyjnym.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia kopii zapasowej i przywracania.

 2. W pierwszym oknie kreatora wybierz Przywróć dane Serwera administracyjnego.

  Jeśli wybierzesz opcję Przywróć lub wykonaj kopię zapasową jedynie certyfikatu Serwera administracyjnego, certyfikat Serwer administracyjny zostanie tylko przywrócony.

  Kliknij Dalej.

 3. W oknie Przywróć ustawienia:
  • Wskaż folder, który zawiera kopię zapasową danych Serwera administracyjnego.

   Jeśli pracujesz w środowisku chmury, takim jak AWS lub Azure, określ adres magazynu. Musisz się także upewnić, że plik nosi nazwę backup.zip.

  • Określ hasło, które zostało wprowadzone podczas tworzenia kopii zapasowej danych.

   Podczas przywracania danych powinieneś określić to samo hasło, które wprowadziłeś podczas tworzenia kopii zapasowej. Jeśli po utworzeniu kopii zapasowej ścieżka do folderu współdzielonego uległa zmianie, sprawdź działanie zadań wykorzystujących przywrócone dane (zadania przywracania i zadania zdalnej instalacji). Jeśli jest to konieczne, zmodyfikuj ustawienia tych zadań. Podczas przywracania danych z pliku kopii zapasowej nikt nie może mieć dostępu do folderu współdzielonego Serwera administracyjnego. Konto, z poziomu którego uruchamiane jest narzędzie klbackup, musi mieć pełen dostęp do folderu współdzielonego.

 4. Kliknij przycisk Dalej, aby przywrócić dane.

Zobacz również:

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych w trybie cichym

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.