Pobieranie uaktualnień przez punkty dystrybucji

19 marca 2024

ID 13460

Kaspersky Security Center umożliwia punktom dystrybucji pobieranie uaktualnień z Serwera administracyjnego, serwerów Kaspersky bądź też folderu lokalnego lub sieciowego.

W celu skonfigurowania pobierania uaktualnień dla punktu dystrybucji:

 1. W drzewie konsoli wybierz węzeł Serwer administracyjny.
 2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości Serwera administracyjnego, w sekcji Punkty dystrybucji wybierz punkt dystrybucji, przez którego uaktualnienia będą dostarczane na urządzenia klienckie w grupie.
 4. Kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć okno właściwości wybranego punktu dystrybucji.
 5. W oknie właściwości punktu dystrybucji wybierz sekcję Źródła aktualizacji.
 6. Wskaż źródło uaktualnień dla punktu dystrybucji:
  • Aby zezwolić punktowi dystrybucji na pobieranie uaktualnień z Serwera administracyjnego, zaznacz opcję Pobierz z Serwera administracyjnego:
  • Aby zezwolić punktowi dystrybucji na pobieranie uaktualnień przy użyciu zadania, wybierz Użyj zadania do wymuszonego pobierania uaktualnień:
   • Kliknij przycisk Przeglądaj, jeśli takie zadanie już istnieje na urządzeniu, i wybierz zadanie z listy, która zostanie wyświetlona.
   • Kliknij przycisk Nowe zadanie, aby utworzyć zadanie, jeśli nie ma go na urządzeniu. Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

   Zadanie Pobierz uaktualnienia do repozytoriów punktów dystrybucji to zadanie lokalne. Należy utworzyć nowe zadanie dla każdego urządzenia pełniącego rolę punktu dystrybucji.

Punkt dystrybucji będzie pobierał uaktualnienia z określonego źródła.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.