Tworzenie zadania Pobierz uaktualnienia do repozytoriów punktów dystrybucji

27 lutego 2024

ID 137601

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Urządzenia punktów dystrybucji działające pod kontrolą systemu operacyjnego macOS nie mogą pobierać uaktualnień z serwerów aktualizacji Kaspersky.

W przypadku, gdy jedno lub więcej urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego macOS znajduje się w obszarze zadania Pobierz aktualizacje do repozytoriów punktów dystrybucji, zadanie zostaje zakończone ze stanem Niepowodzenie nawet wtedy, gdy zadanie zostaje zakończone pomyślnie na wszystkich urządzeniach z systemem Windows.

Możesz utworzyć zadanie Pobierz aktualizacje do repozytoriów punktów dystrybucji dla grupy administracyjnej. To zadanie będzie uruchamiane dla punktów dystrybucji znajdujących się w określonej grupie administracyjnej.

Możesz użyć tego zadania, na przykład, jeśli ruch sieciowy pomiędzy Serwerem administracyjnym a punktem(ami) dystrybucji jest droższy niż ruch sieciowy pomiędzy punktem(ami) dystrybucji a serwerami aktualizacji Kaspersky lub jeśli Twój Serwer administracyjny nie ma dostępu do internetu.

W celu utworzenia zadania Pobierz aktualizacje do repozytoriów punktów dystrybucji dla wybranej grupy administracyjnej:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
 2. W obszarze roboczym tego folderu kliknij przycisk Nowe zadanie.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 3. W oknie Wybierz typ zadania wybierz węzeł Serwer administracyjny Kaspersky Security Center, rozwiń folder Zaawansowane, a następnie wybierz zadanie Pobierz aktualizacje do repozytoriów punktów dystrybucji.
 4. W oknie Ustawienia określ ustawienia zadania w następujący sposób:
  • Źródła aktualizacji
  • Folder do przechowywania aktualizacji
  • Pobierz aktualizacje za pomocą starego schematu
 5. W oknie Wybierz Grupę administracyjną kliknij Przeglądaj i wybierz grupę administracyjną, do której stosowane jest zadanie.
 6. W oknie Konfiguruj terminarz zadania możesz utworzyć terminarz uruchamiania zadania. Jeśli to konieczne, określ następujące ustawienia:
  • Zaplanowane uruchomienie:
   • Co N godzin
   • Co N dni
   • Co N tygodni
   • Co N minut
   • Codziennie (czas letni nie jest obsługiwany)
   • Co tydzień
   • Według dni tygodnia
   • Co miesiąc
   • Ręcznie
   • Co miesiąc, w określone dni wybranych tygodni
   • Po epidemii wirusa
   • Po zakończeniu wykonywania innego zadania
  • Uruchom pominięte zadania
  • Używaj automatycznie losowego opóźnienia dla uruchamiania zadań
  • Użyj losowego opóźnienia dla zadań uruchamianych w przedziale (min)
 7. W oknie Określ nazwę zadania określ nazwę dla zadania, które tworzysz. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 8. W oknie Zakończ tworzenie zadania kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreator.

  Jeśli chcesz, żeby zadanie było uruchamiane zaraz po zakończeniu pracy kreatora, zaznacz pole Uruchom zadanie po zakończeniu działania kreatora.

Po zakończeniu pracy kreatora, zadanie Pobierz aktualizacje do repozytoriów punktów dystrybucji pojawi się na liście zadań Agenta sieciowego w docelowej grupie administracyjnej i w obszarze roboczym Zadania konsoli.

Oprócz ustawień, które określasz podczas tworzenia zadania, możesz zmienić inne właściwości utworzonego zadania.

Po wykonaniu zadania Pobierz uaktualnienia do repozytoriów punktów dystrybucji, aktualizacje baz danych i modułów aplikacji zostaną pobrane ze źródła uaktualnień i będą przechowywane w folderze współdzielonym. Pobrane uaktualnienia zostaną użyte tylko przez punkty dystrybucji, które znajdują się w określonej grupie administracyjnej i dla których nie ustawiono zadania pobierania uaktualnień.

W oknie właściwości Serwera administracyjnego, w panelu Sekcje wybierz Punkty dystrybucji. We właściwościach każdego punktu dystrybucji, w sekcji Źródło uaktualnień możesz określić źródło uaktualnień (Pobierz z Serwera administracyjnego lub Użyj zadania do wymuszonego pobierania uaktualnień). Domyślnie, opcja Pobierz z Serwera administracyjnego jest wybrana dla punktu dystrybucji wskazanego ręcznie lub automatycznie. Te punkty dystrybucji będą używać wyników wykonania zadania Pobierz uaktualnienia do repozytoriów punktów dystrybucji.

Właściwości każdego punktu dystrybucji określają folder sieciowy, który został utworzony osobno dla tego punktu dystrybucji. Nazwy folderów mogą być różne dla innych punktów dystrybucji. Dlatego też nie jest zalecane zmienianie nazwy folderu sieciowego we właściwościach zadania, jeśli zadanie jest tworzone dla grupy urządzeń.

Jeśli tworzysz zadanie lokalne dla urządzenia, możesz zmienić folder sieciowy z aktualizacjami we właściwościach zadania Pobierz uaktualnienia do repozytoriów punktów dystrybucji.

Zobacz również:

Ustawienia zadania Pobierz uaktualnienia do repozytoriów punktów dystrybucji

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.