Porównywanie profili

19 marca 2024

ID 143897

Dla jednej zarządzanej aplikacji możesz porównać dwa profile. Po zakończeniu porównywania, uzyskasz raport wyszczególniający te ustawienia, które są takie same, oraz te, które są różne. Może być, na przykład, konieczność porównania profili, jeśli różni administratorzy w swoich biurach utworzyli kilka profili dla jednej zarządzanej aplikacji lub jeśli profil najwyższego poziomu został odziedziczony przez wszystkie lokalne biura i został zmodyfikowany dla każdego biura. Profile można porównać w jeden z następujących sposobów: poprzez wybranie jednego profilu i porównanie go z innym lub poprzez porównanie dowolnych dwóch profili z listy profili.

W celu porównania jednego profilu z innym:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zasady.
  2. W obszarze roboczym folderu Zasady wybierz profil, który chcesz porównać z innym.
  3. W menu kontekstowym zasady wybierz Porównaj zasadę z inną zasadą.
  4. W oknie Wybierz zasadę wybierz profil, z którym ma być porównany Twój profil.
  5. Kliknij OK.

Zostanie wyświetlony raport w formacie HTML z porównaniem dwóch profili dla tej samej aplikacji.

W celu porównania dwóch dowolnych profili z listy profili:

  1. W folderze Zasady, na liście zasad użyj klawisza Shift lub Ctrl, aby wybrać dwie zasady dla jednej zarządzanej aplikacji.
  2. Z menu kontekstowego wybierz Porównaj.

Zostanie wyświetlony raport w formacie HTML z porównaniem dwóch profili dla tej samej aplikacji.

Raport dotyczący porównania ustawień profilu dla Kaspersky Endpoint Security for Windows zawiera także szczegóły odnośnie porównania profili zasad. Możesz zminimalizować wyniki porównania profilu zasad. Aby zminimalizować sekcję, kliknij ikonę () obok nazwy sekcji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.