Konfigurowanie przełączania stanów urządzeń

19 marca 2024

ID 144383_1

Możesz zmienić warunki, aby przypisać stan Krytyczny lub Ostrzeżenie do urządzenia.

W celu włączenia zmiany stanu urządzenia na Krytyczny:

 1. Otwórz okno właściwości w jeden z następujących sposobów:
  • W folderze Zasady, w menu kontekstowym profilu Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
  • Z menu kontekstowego grupy administracyjnej wybierz Właściwości.
 2. W oknie Właściwości, które zostanie otwarte, w panelu Sekcje wybierz Stan urządzenia.
 3. W sekcji Ustaw stan Krytyczny, jeśli zaznacz pole obok warunku na liście.

  Jednakże możesz zmienić ustawienia, które nie są zablokowane w profilu nadrzędnym.

 4. Dla wybranego warunku ustaw żądaną wartość.

  Możesz ustawić wartości dla niektórych, ale nie wszystkich, warunków.

 5. Kliknij OK.

Jeśli określone warunki zostaną spełnione, zarządzanemu urządzeniu zostanie przypisany stan Krytyczne.

W celu włączenia zmiany stanu urządzenia na Ostrzeżenie:

 1. Otwórz okno właściwości w jeden z następujących sposobów:
  • W folderze Zasady, w menu kontekstowym profilu Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
  • Z menu kontekstowego grupy administracyjnej wybierz Właściwości.
 2. W oknie Właściwości, które zostanie otwarte, w panelu Sekcje wybierz Stan urządzenia.
 3. W prawej części, w sekcji Ustaw stan Ostrzeżenie, jeśli zaznacz pole obok warunku na liście.

  Jednakże możesz zmienić ustawienia, które nie są zablokowane w profilu nadrzędnym.

 4. Dla wybranego warunku ustaw żądaną wartość.

  Możesz ustawić wartości dla niektórych, ale nie wszystkich, warunków.

 5. Kliknij OK.

Jeśli określone warunki zostaną spełnione, zarządzanemu urządzeniu zostanie przypisany stan Ostrzeżenie.

Zobacz również:

Dostosowywanie ogólnych ustawień Serwera administracyjnego

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.