Tworzenie reguły aktywacji profilu zasad

19 marca 2024

ID 144953

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W celu utworzenia reguły aktywacji profilu zasad:

 1. W drzewie konsoli należy wybrać grupę administracyjną, dla której chcesz utworzyć regułę aktywacji profilu zasad.
 2. W obszarze roboczym grupy wybierz zakładkę Zasady.
 3. Wybierz profil i przejdź do okna właściwości profilu, korzystając z menu kontekstowego.
 4. W oknie właściwości profilu otwórz sekcję Profile zasad.
 5. Wybierz profil zasad, dla którego chcesz utworzyć regułę aktywacji, i kliknij przycisk Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości profilu zasad.

  Jeśli lista profili zasad jest pusta, możesz utworzyć profil zasad.

 6. Wybierz sekcję Reguły aktywacji i kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony kreator nowej reguły aktywacji profilu zasad.

 7. W oknie Reguły aktywacji profilu zasad zaznacz pola obok warunków, które mają wpływać na aktywację tworzonego profilu zasad:
  • Główne reguły dotyczące aktywacji profilu zasad
  • Reguły dotyczące używania Active Directory
  • Reguły dla określonego właściciela urządzenia
  • Reguły dla specyfikacji sprzętowej

  Liczba dodatkowych okien w kreatorze zależy od ustawień wybranych w pierwszym kroku. Reguły aktywacji profili zasad można zmodyfikować w późniejszym czasie.

 8. W oknie Główne warunki określ następujące ustawienia:
  • W polu Urządzenie jest w trybie offline, na liście rozwijalnej określ warunek obecności urządzenia w sieci:
   • Tak
   • Nie
   • Nie wybrano wartości
  • W polu Urządzenie znajduje się w określonej lokalizacji sieciowej użyj listy rozwijalnej, aby skonfigurować aktywację profilu zasad, jeśli reguła połączenia z Serwerem administracyjnym jest wykonywana / nie jest wykonywana na tym urządzeniu:
   • Wykonane / Niewykonane
   • Nazwa reguły

  Okno Główne warunki jest wyświetlane, jeśli pole Główne reguły dotyczące aktywacji profilu zasad jest zaznaczone.

 9. W oknie Warunki używające znaczników określ następujące ustawienia:
  • Lista znaczników
  • Zastosuj do urządzeń bez określonych znaczników

  Okno Warunki używające znaczników jest wyświetlane, jeśli pole Główne reguły dotyczące aktywacji profilu zasad jest zaznaczone.

 10. W oknie Warunki zawierające Active Directory określ następujące ustawienia:

  Okno Warunki zawierające Active Directory jest wyświetlane, jeśli pole Reguły dotyczące używania Active Directory jest zaznaczone.

 11. W oknie Warunki zawierające właściciela urządzenia określ następujące ustawienia:
  • Właściciel urządzenia
  • Właściciel urządzenia należy do wewnętrznej grupy zabezpieczeń
  • Aktywuj profil zasad określoną rolą właściciela urządzenia

  Okno Warunki zawierające właściciela urządzenia wyświetlone zostanie, jeśli zaznaczymy pole Reguły dla określonego właściciela urządzenia.

 12. W oknie Warunki zawierające specyfikacje sprzętowe określ następujące ustawienia:
  • Rozmiar pamięci RAM, w MB
  • Liczba procesorów logicznych

  Okno Warunki zawierające specyfikacje sprzętowe jest wyświetlane, jeśli pole Reguły dla specyfikacji sprzętowej jest zaznaczone.

 13. W oknie Nazwa reguły aktywacji profilu zasad, w polu Nazwa reguły określ nazwę dla reguły.

Profil zostanie zapisany. Profil zostanie aktywowany na urządzeniu po wyzwoleniu reguł aktywacji.

Reguły aktywacji profilu zasad utworzone dla profilu będą wyświetlone we właściwościach profilu zasad, w sekcji Reguły aktywacji. Możesz zmodyfikować lub usunąć dowolną regułę aktywacji profilu zasad.

Jednocześnie może być wyzwolonych kilka reguł aktywacji.

Zobacz również:

Konfiguracja i przydzielanie profili: Metoda skoncentrowana na urządzeniu

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.