Porównywanie zadań

19 marca 2024

ID 144974

Możesz porównać zadania tego samego typu: na przykład, możesz porównać dwa zadania skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, ale nie możesz porównać zadania skanowania pod kątem złośliwego oprogramowania i zadania instalacji aktualizacji. Po zakończeniu porównywania, uzyskasz raport wyszczególniający te ustawienia, które są takie same, oraz te, które są różne. Raport z porównania zadań można wydrukować lub zapisać do pliku. Porównanie zadań może być przydatne, gdy różne jednostki w firmie posiadają przypisane różne zadania tego samego typu. Na przykład, na komputerach pracowników z działu księgowości jest ustawione zadanie skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania tylko dysków lokalnych, a na komputerach pracowników z działu sprzedaży ustawione jest zadanie skanowania antywirusowego dysków lokalnych i poczty. Nie musisz przeglądać wszystkich ustawień zadania, aby zauważyć tę różnicę. Wystarczy szybkie porównanie zadań.

Porównywać można tylko zadania tego samego typu.

Porównanie może odbywać się tylko parami.

Zadania można porównać w jeden z następujących sposobów: poprzez wybranie jednego zadania i porównanie go z innym lub poprzez porównanie dowolnych dwóch zadań z listy zadań.

W celu wybrania jednego zadania i porównanie go z innym:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
  2. W obszarze roboczym folderu Zadania wybierz zadanie, które chcesz porównać z innym.
  3. Z otwartego menu kontekstowego zadania wybierz Wszystkie zadaniaPorównaj z innym zadaniem.
  4. W oknie Wybierz zadanie wybierz zadanie do porównania.
  5. Kliknij OK.

Zostanie wyświetlony raport w formacie HTML z porównaniem dwóch zadań.

W celu porównania dwóch dowolnych zadań z listy zadań:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
  2. W folderze Zadania, na liście zadań wciśnij klawisz Shift lub Ctrl, aby wybrać dwa zadania tego samego typu.
  3. Z menu kontekstowego wybierz Porównaj.

Zostanie wyświetlony raport w formacie HTML z porównaniem wybranych zadań.

Podczas porównywania zadań, gdy hasła różnią się, w raporcie z porównania zadań wyświetlane są gwiazdki (******).

Jeśli hasło zostało zmienione we właściwościach zadania, gwiazdki (******) są wyświetlane w raporcie z porównania rewizji (******).

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.