Przeglądanie sekcji Historia rewizji

15 lutego 2024

ID 145583

Możesz porównać rewizje obiektu z bieżącą rewizją, porównać różne rewizje wybrane na liście lub porównać rewizję obiektu z rewizją innego obiektu tego samego typu.

W celu przejrzenia sekcji Historia rewizji obiektu:

 1. W drzewie konsoli wybierz jeden z następujących obiektów:
  • Węzeł Serwer administracyjny
  • Folder Zasady
  • Folder Zadania
  • Folder grupy administracyjnej
  • Folder Konta użytkowników
  • Folder Usunięte obiekty
  • Podfolder Pakiety instalacyjne, który jest zagnieżdżony w folderze Zdalna instalacja
 2. W zależności od lokalizacji żądanego obiektu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli obiekt znajduje się w węźle Serwera administracyjnego lub w węźle grupy administracyjnej, kliknij węzeł prawym klawiszem myszy i z otwartego menu kontekstowego wybierz Właściwości.
  • Jeśli obiekt znajduje się w folderze Zasady, Zadania, Konta użytkowników, Usunięte obiekty, lub Pakiety instalacyjne, wybierz folder, a w odpowiednim obszarze roboczym wybierz obiekt.

  Zostanie otwarte okno właściwości obiektu.

 3. W lewym panelu Sekcje wybierz Historia rewizji.

Historia rewizji jest wyświetlana w obszarze roboczym.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.