Włączanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

19 marca 2024

ID 148239

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Aby możliwe było zarządzanie urządzeniami mobilnymi, należy włączyć Zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Jeśli nie włączono tej funkcji w kreatorze wstępnej konfiguracji, możesz włączyć ją później. Zarządzanie urządzeniami mobilnymi wymaga licencji.

Włączenie Zarządzania urządzeniami mobilnymi jest dostępne tylko na głównym Serwerze administracyjnym.

W celu włączenia Zarządzania urządzeniami mobilnymi:

 1. W drzewie konsoli wybierz folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
 2. W obszarze roboczym folderu kliknij przycisk Włącz zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Ten przycisk jest dostępny, jeśli wcześniej nie włączyłeś Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.

  Zostanie wyświetlone okno Dodatkowe składniki kreatora wstępnej konfiguracji Serwera administracyjnego.

 3. Wybierz Włącz zarządzanie urządzeniami mobilnymi, aby zarządzać urządzeniami mobilnymi.
 4. W oknie Wybierz metodę aktywacji aplikacji aktywuj aplikację przy użyciu pliku klucza lub kodu aktywacyjnego.

  Zarządzanie urządzeniami mobilnymi będzie niemożliwe, dopóki nie aktywujesz funkcji Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.

 5. Na stronie Ustawienia serwera proxy umożliwiającego dostęp do internetu zaznacz pole Użyj serwera proxy, jeśli podczas nawiązywania połączenia z internetem chcesz używać serwera proxy. Jeśli to pole jest zaznaczone, dostępne staną się pola do wprowadzenia ustawień. Określ ustawienia połączenia z serwerem proxy.
 6. Na stronie Sprawdzanie aktualizacji dla wtyczek i pakietów instalacyjnych wybierz jedną z następujących opcji:
  • Sprawdź, czy wtyczki i pakiety instalacyjne są aktualne
  • Pomiń sprawdzanie

   Pominięcie sprawdzania dostępności uaktualnień dla wtyczek może spowodować niepoprawne działanie aplikacji.

 7. W oknie Dostępna jest najnowsza wersja wtyczki pobierz i zainstaluj najnowsze wersje wtyczek w wersji językowej wymaganej przez wersję posiadanej aplikacji. Do aktualizowania wtyczek nie jest wymagana licencja.

  Po zainstalowaniu wtyczek i pakietów, aplikacja sprawdza, czy zainstalowane są wszystkie wtyczki niezbędne do poprawnego działania urządzeń mobilnych. Jeśli zostaną wykryte przestarzałe wersje wtyczek, kreator wyświetli okno z pytaniem o pobranie aktualnych wersji do zastąpienia tych przestarzałych.

 8. Na stronie Ustawienia połączenia urządzenia mobilnego skonfiguruj porty Serwera administracyjnego.

Po zakończeniu pracy kreatora zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • Zostanie utworzony profil Kaspersky Endpoint Security for Android.
 • Zostanie utworzony profil Kaspersky Device Management for iOS.
 • Porty zostaną otwarte na Serwerze administracyjnym dla urządzeń mobilnych.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.