Synchronizacja z chmurą

19 marca 2024

ID 148815

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Podczas operacji Konfiguruj środowisko chmurowe automatycznie tworzona jest reguła Synchronizuj z chmurą. Ta reguła umożliwia automatyczne przenoszenie instancji, wykrytych przy każdym przeszukiwaniu, z grupy Urządzenia nieprzypisane do grupy Zarządzane urządzenia\Chmura, aby te instancje stały się dostępne dla scentralizowanego zarządzania. Domyślnie, reguła jest aktywna po utworzeniu. Regułę można wyłączyć, zmodyfikować lub wymusić w dowolnym momencie.

W celu zmodyfikowania właściwości reguły Synchronizuj z chmurą i/lub wymuszenia reguły:

 1. W drzewie konsoli kliknij prawym klawiszem myszy nazwę węzła Wykrywanie urządzeń.
 2. Z menu kontekstowego wybierz Właściwości.
 3. W otwartym oknie właściwości, w panelu Sekcje wybierz Przenieś urządzenia.
 4. Na liście reguł przenoszenia urządzeń w obszarze roboczym wybierz Synchronizuj z chmurą, a następnie kliknij przycisk Właściwości, znajdujący się w dolnej części okna.

  Zostanie otwarte okno właściwości reguły.

 5. W razie potrzeby określ następujące ustawienia w grupie ustawień Segmenty chmury:
  • Urządzenie znajduje się w segmencie chmury
   • Włączając obiekty potomne
   • Przenieś urządzenia z obiektów zagnieżdżonych do odpowiednich podgrup
    • Utwórz podgrupy odpowiadające kontenerom nowo wykrytych urządzeń
    • Usuń podgrupy, dla których nie odnaleziono odpowiednika w segmentach chmury

    Jeśli podczas działania środowiska Konfiguruj chmurę włączono opcję Synchronizuj z chmurą, reguła Synchronizuj z chmurą zostanie utworzona z wybranymi opcjami Utwórz podgrupy odpowiadające kontenerom nowo wykrytych urządzeń i Usuń podgrupy, dla których nie odnaleziono odpowiednika w segmentach chmury.

    Jeśli nie włączyłeś opcji Synchronizuj z chmurą, reguła Synchronizuj z chmurą zostanie utworzona z wyłączonymi (odznaczonymi) tymi opcjami. Jeśli Twoja praca z Kaspersky Security Center wymaga, aby struktura podgrup w podgrupie Zarządzane urządzenia\Chmura odpowiadała strukturze segmentów chmury, włącz opcje Utwórz podgrupy odpowiadające kontenerom nowo wykrytych urządzeń i Usuń podgrupy, dla których nie odnaleziono odpowiednika w segmentach chmury we właściwościach reguły, a następnie wymuś regułę.

 6. Z listy rozwijalnej Urządzenie odnalezione przy użyciu API wybierz jedną z następujących wartości:
  • AWS. Urządzenie jest wykrywane przy pomocy AWS API, co oznacza, że urządzenie znajduje się w środowisku chmury AWS.
  • Azure. Urządzenie jest wykrywane przy pomocy Azure API, co oznacza, że urządzenie znajduje się w środowisku chmury Azure.
  • Google Cloud. Urządzenie jest wykrywane przy pomocy Google API, co oznacza, że urządzenie znajduje się w środowisku Google Cloud.
  • Nie. Urządzenie nie może zostać wykryte przy użyciu AWS, Azure lub Google API, co oznacza, że znajduje się poza środowiskiem chmury lub znajduje się w środowisku chmury, ale nie może zostać wykryte przy użyciu API.
 7. Brak wartości. Warunek nie ma zastosowania. Jeśli to konieczne, skonfiguruj inne właściwości reguły w innych sekcjach.
 8. Jeśli to konieczne, wymuś regułę, klikając przycisk Wymuś znajdujący się w dolnej części okna.

  Zostanie uruchomiony Kreator wykonywania reguły. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora. Jeśli kreator zakończy swoje działanie, reguła zostanie uruchomiona, a struktura podgrup w podgrupie Zarządzane urządzenia\Chmura będzie odpowiadała strukturze segmentów chmury.

 9. Kliknij przycisk OK.

Właściwości zostały skonfigurowane i zapisane.

W celu wyłączenia reguły Synchronizuj z chmura:

 1. W drzewie konsoli kliknij prawym klawiszem myszy nazwę węzła Wykrywanie urządzeń.
 2. Z menu kontekstowego wybierz Właściwości.
 3. W otwartym oknie właściwości, w panelu Sekcje wybierz Przenieś urządzenia.
 4. Na liście reguł przenoszenia urządzeń w obszarze roboczym wyłącz (odznacz) opcję Synchronizuj z chmurą i kliknij OK.

Reguła zostanie wyłączona i nie będzie już stosowana.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie ochrony dla środowiska chmury

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.