Przeglądanie właściwości urządzeń w chmurze

19 marca 2024

ID 148875

W celu przejrzenia właściwości urządzenia w chmurze:

 1. W drzewie konsoli, w węźle Wykrywanie urządzeń → Chmura wybierz podwęzeł odpowiadający grupie, w której znajduje się odpowiednia instancja.

  Jeśli nie wiesz, w jakiej grupie znajduje się odpowiednie urządzenie wirtualne, skorzystaj z funkcji wyszukiwania:

  1. Kliknij prawym klawiszem myszy nazwę węzła Zarządzane urządzenia → Cloud, a następnie, z menu kontekstowego wybierz Szukaj.
  2. W otwartym oknie przeprowadź wyszukiwanie.

   Jeśli istnieje urządzenie, które odpowiada ustawionym kryteriom, jego nazwa i szczegóły zostaną wyświetlone w dolnej części okna.

 2. Kliknij nazwę odpowiedniego węzła prawym klawiszem myszy. Z menu kontekstowego wybierz Właściwości.

  W otwartym oknie zostaną wyświetlone właściwości obiektu.

  Sekcja Informacje o systemie → Ogólne informacje o systemie zawiera właściwości, które są specyficzne dla urządzeń w środowisku chmury:

  • Urządzenie wykryte za pomocą interfejsu API ( AWS, Azure lub Google Cloud; jeśli urządzenia nie można wykryć za pomocą narzędzi API, wyświetlana jest wartość No - Nie).
  • Region chmury.
  • Cloud VPC (tylko dla urządzeń AWS i Google Cloud).
  • Strefa dostępności w chmurze (tylko dla urządzeń AWS i Google Cloud).
  • Podsieć chmury.
  • Grupa położenia w chmurze (ta jednostka jest wyświetlana tylko wtedy, gdy instancja należy do grupy położenia; w innym przypadku nie jest wyświetlana).

Możesz kliknąć przycisk Eksportuj do pliku, aby wyeksportować te informacje do pliku .csv lub .txt.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie ochrony dla środowiska chmury

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.