Krok 9. Wstępne konfigurowanie ochrony

19 marca 2024

ID 149000

Okno Konfiguracja wstępnej ochrony wyświetla listę profili i zadań, które są tworzone automatycznie. Tworzone są następujące profile i zadania:

  • Profil Agenta sieciowego Kaspersky Security Center
  • Zasady dla zarządzanych aplikacji firmy Kaspersky, których wtyczki zarządzające zostały zainstalowane wcześniej
  • Zadanie Konserwacja Serwera administracyjnego
  • Zadanie Kopia zapasowa danych Serwera administracyjnego
  • Zadanie Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego
  • Zadanie Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji
  • Zadanie Zainstaluj aktualizację

Przed przystąpieniem do następnego kroku kreatora poczekaj na zakończenie tworzenia zasad i zadań.

Jeśli pobrałeś i zainstalowałeś wtyczkę dla Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 Service Pack 1 i nowszej wersji, aż do wersji 11.0.1, podczas tworzenia profili i zadań zostanie otwarte okno dla wstępnej konfiguracji strefy zaufanej Kaspersky Endpoint Security for Windows. Aplikacja poprosi o dodanie producentów, którzy zostali zweryfikowani przez Kaspersky, do strefy zaufanej w celu wykluczenia ich aplikacji ze skanowania, aby zapobiec ich przypadkowemu zablokowaniu. Możesz teraz utworzyć zalecane wykluczenia lub utworzyć listę wykluczeń w późniejszym czasie, wybierając następujące elementy w drzewie konsoli: Profile → Menu właściwości Kaspersky Endpoint Security → Zaawansowana ochrona przed zagrożeniamiStrefa zaufanaUstawieniaDodaj. Lista wykluczeń ze skanowania jest dostępna do edycji w dowolnym momencie podczas korzystania z aplikacji.

Działania na strefie zaufanej są wykonywane przy użyciu narzędzi zintegrowanych z Kaspersky Endpoint Security for Windows. Szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania działań oraz opis funkcji szyfrowania są dostępne w internetowym systemie pomocy dla Kaspersky Endpoint Security for Windows.

W celu zakończenia wstępnej konfiguracji strefy zaufanej i powrotu do kreatora kliknij OK.

Kliknij Dalej. Ten przycisk jest dostępny po utworzeniu wszystkich niezbędnych profili i zadań.

Wymagane zadania i zasady można również utworzyć później, niezależnie od kreatora wstępnej konfiguracji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.