Przeszukiwanie segmentu sieci

19 marca 2024

ID 149025

Informacje o strukturze sieci i urządzeniach w tej sieci są otrzymywane przez Serwer administracyjny poprzez regularne przeszukiwanie segmentów chmury przy pomocy narzędzi AWS API, Azure API lub Google API. Kaspersky Security Center używa tych informacji do aktualizacji zawartości folderów: Urządzenia nieprzypisane i Zarządzane urządzenia. Jeżeli skonfigurowałeś automatyczne przenoszenie urządzeń do grup administracyjnych, wykryte urządzenia zostaną włączone do grup administracyjnych.

Aby zezwolić Serwerowi administracyjnemu na przeszukiwanie segmentów chmury, musisz posiadać uprawnienia dla roli IAM lub dla konta użytkownika IAM (w AWS) lub przy pomocy hasła i ID aplikacji (w Azure) lub przy pomocy poczty klienta Google, identyfikatora projektu Google i klucza prywatnego.

Możesz dodawać i usuwać połączenia, a także ustawić terminarz przeszukiwania dla każdego segmentu chmury.

W tej sekcji

Dodawanie połączeń dla przeszukiwania segmentu chmury

Usuwanie połączeń dla przeszukiwania segmentu chmury

Konfigurowanie terminarza przeszukiwania

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie ochrony dla środowiska chmury

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.