Usuwanie połączeń dla przeszukiwania segmentu chmury

19 marca 2024

ID 150362

Jeśli już nie chcesz przeszukiwać określonego segmentu chmury, możesz usunąć połączenie odpowiadające temu segmentowi z listy dostępnych połączeń. Połączenie można usunąć także wtedy, gdy, na przykład, uprawnienia do przeszukiwania segmentu chmury zostały przeniesione na innego użytkownika AWS IAM z innym kluczem.

W celu usunięcia połączenia:

  1. W drzewie konsoli wybierz węzeł Wykrywanie urządzeńChmura.
  2. W obszarze roboczym okna wybierz Konfiguruj przeszukiwanie.

    Zostanie otwarte okno zawierające listę połączeń dostępnych dla przeszukiwania segmentu chmury.

  3. Wybierz połączenie, które chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń dostępny w prawej części okna.
  4. W otwartym oknie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić swój wybór.

Jeśli usuwasz połączenia z listy dostępnych połączeń, urządzenia, które znajdują się w obrębie odpowiednich segmentów, są automatycznie usuwane z odpowiednich grup administracyjnych.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie ochrony dla środowiska chmury

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.