Tworzenie zapytania SQL przy użyciu narzędzia klsql2

19 marca 2024

ID 151343

Ta sekcja opisuje sposób pobierania i korzystania z narzędzia klsql2, a także sposób tworzenia zapytań SQL przy użyciu tego narzędzia.

W celu użycia narzędzia klsql2:

  1. Zlokalizuj narzędzie klsql2 w folderze instalacyjnym Kaspersky Security Center. Nie używaj wersji narzędzia klsql2 przeznaczonych dla starszych wersji Kaspersky Security Center.
  2. Utwórz plik src.sql w dowolnym edytorze tekstu i umieść plik w tym samym folderze co narzędzie.
  3. W pliku src.sql wpisz typ żądanego zapytania SQL, a następnie zapisz plik.
  4. Na urządzeniu z zainstalowanym Serwerem administracyjnym Kaspersky Security Center, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie do uruchomienia zapytania SQL z pliku src.sql i zapisz wyniki do pliku result.xml:

    klsql2 -i src.sql -u <nazwa użytkownika> -p <hasło> -o result.xml

    gdzie < nazwa użytkownika > i < hasło > to poświadczenia konta użytkownika, który ma dostęp do bazy danych.

  5. W razie potrzeby wprowadź login i hasło konta użytkownika, który ma dostęp do bazy danych.
  6. Otwórz nowo utworzony plik result.xml, aby wyświetlić wyniki zapytania SQL.

Możesz zmodyfikować plik src.sql i utworzyć dowolne zapytanie SQL do widoków publicznych. Następnie, z poziomu wiersza poleceń, wykonaj zapytanie SQL i zapisz wyniki do pliku.

Zobacz również

Scenariusz: Konfigurowanie eksportowania zdarzeń do systemów SIEM

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.