Krok 6. Konfigurowanie serwera SQL

19 marca 2024

ID 154922

W tym kroku kreatora określ następujące ustawienia połączenia, w zależności od wybranego systemu zarządzania bazą danych (DBMS):

 • Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś Microsoft SQL Server lub SQL Server Express:
  • W polu Nazwa instancji serwera SQL określ nazwę serwera SQL w sieci. Aby wyświetlić listę wszystkich serwerów SQL, które są w sieci, kliknij przycisk Przeglądaj. Domyślnie to pole jest puste.

   Jeśli nawiążesz połączenie z serwerem SQL za pośrednictwem portu niestandardowego, wówczas wraz z nazwą hosta serwera SQL określ numer portu oddzielony przecinkiem, na przykład:

   Nazwa_hosta_serwera_SQL,1433

   Jeśli chronisz komunikację między Serwerem administracyjnym a serwerem SQL przy pomocy certyfikatu, w polu Nazwa instancji serwera SQL określ taką samą nazwę hosta, jaka była użyta w momencie generowania certyfikatu. Jeśli użyjesz nazwanej instancji serwera SQL, wówczas wraz z nazwą hosta serwera SQL określ numer portu oddzielony przecinkiem, na przykład:

   Nazwa_serwera_SQL,1433

   Jeśli używasz kilku instancji serwera SQL na tym samym hoście, wówczas dodatkowo określ nazwę instancji oddzieloną lewym ukośnikiem, na przykład:

   Nazwa_serwera_SQL\Nazwa_instancji_serwera_SQL,1433

   Jeśli serwer SQL w sieci firmowej ma włączoną funkcję Always On, określ nazwę odbiornika grupy dostępności w polu Nazwa instancji serwera SQL. Zauważ, że Serwer administracyjny obsługuje tylko tryb dostępności zatwierdzania synchronicznego, gdy włączona jest funkcja Always On.

  • W polu Nazwa bazy danych określ nazwę bazy danych, która została utworzona w celu przechowywania danych Serwera administracyjnego. Domyślna wartość to KAV.

  Jeśli chcesz ręcznie zainstalować serwer SQL na urządzeniu, na którym instalujesz Kaspersky Security Center, będziesz musiał zatrzymać instalację i uruchomić ją ponownie po zainstalowaniu serwera SQL. Obsługiwane wersje serwerów SQL są wymienione w wymaganiach systemowych.

  W przypadku, gdy ręcznie instalujesz serwer SQL na zdalnym urządzeniu, nie będzie potrzeby przerywania pracy kreatora instalacji Kaspersky Security Center. Zainstaluj serwer SQL i wznów instalację Kaspersky Security Center.

 • Jeśli w poprzednim kroku wybrano MySQL lub MariaDB:
  • W polu Nazwa instancji serwera SQL określ nazwę instancji DBMS. Domyślnie, nazwa to adres IP urządzenia, na którym będzie instalowany Kaspersky Security Center.
  • W polu Port określ port połączenia Serwera administracyjnego z DBMS. Domyślny numer portu to 3306.
  • W polu Nazwa bazy danych określ nazwę bazy danych, która została utworzona w celu przechowywania danych Serwera administracyjnego. Domyślna wartość to KAV.
 • Jeśli w poprzednim kroku wybrano PostgreSQL lub Postgres Pro:
  • W polu Serwer PostgreSQL lub Postgres Pro określ nazwę instancji DBMS. Domyślnie, nazwa to adres IP urządzenia, na którym będzie instalowany Kaspersky Security Center.
  • W polu Port określ port połączenia Serwera administracyjnego z DBMS. Domyślny numer portu to 5432.
  • W polu Nazwa bazy danych określ nazwę bazy danych, która została utworzona w celu przechowywania danych Serwera administracyjnego. Domyślna wartość to KAV.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.