Tworzenie roli IAM dla instalacji aplikacji na instancjach Amazon EC2

19 marca 2024

ID 158126

Przed rozpoczęciem wdrażania ochrony na instancjach EC2 przy użyciu Kaspersky Security Center, utwórz w konsoli zarządzania AWS rolę IAM z uprawnieniami wymaganymi do instalacji aplikacji na instancjach. Więcej informacji o rolach IAM znajdziesz w sekcjach pomocy AWS.

Rola IAM jest potrzebna, aby móc ją przypisać do wszystkich instancji EC2, na których planujesz zainstalować aplikacje zabezpieczające przy użyciu Kaspersky Security Center. Jeśli nie przypiszesz do instancji roli IAM z wymaganymi uprawnieniami, instalacja aplikacji na tej instancji przy użyciu narzędzi AWS API zakończy się błędem.

Aby pracować z konsolą AWS Management Console, potrzebna jest nazwa użytkownika i hasło dla konta w AWS.

W celu utworzenia roli IAM dla instalacji aplikacji na instancjach:

  1. Otwórz konsolę AWS Management Console i zaloguj się z poziomu konta AWS.
  2. Z menu po lewej stronie wybierz Roles.
  3. Kliknij przycisk Create Role.
  4. Na liście usług, która zostanie wyświetlona, wybierz EC2, a następnie, na liście Select Your Use Case ponownie wybierz EC2.
  5. Kliknij przycisk Next: Permissions.
  6. Na otwartej liście zaznacz pole obok AmazonEC2RoleforSSM.
  7. Kliknij przycisk Next: Review.
  8. Wprowadź nazwę i opis dla roli IAM i kliknij przycisk Create role.

    Utworzona rola pojawi się na liście roli z wprowadzoną nazwą i opisem.

Możesz użyć nowo utworzonej roli IAM do utworzenia nowych instancji EC2, które chcesz chronić poprzez Kaspersky Security Center, a także skojarzyć ją z istniejącymi instancjami.

Adresy stron internetowych cytowane w tym dokumencie są poprawne w dniu wydania Kaspersky Security Center.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie ochrony dla środowiska chmury

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.