Hierarchia Serwerów administracyjnych: główny Serwer administracyjny i podrzędny Serwer administracyjny

19 marca 2024

ID 158529

Schemat (patrz rysunek poniżej) przedstawia korzystanie z portu 13000 do zapewnienia interakcji pomiędzy Serwerami administracyjnymi połączonymi w hierarchię.

Podczas łączenia dwóch Serwerów administracyjnych w hierarchię upewnij się, że port 13291 jest dostępny na obu Serwerach administracyjnych. Konsola administracyjna nawiązuje połączenie z Serwerem administracyjnym poprzez port 13291.

Następnie, gdy Serwery administracyjne zostaną połączone w hierarchię, będziesz mógł zarządzać nimi przy użyciu Konsoli administracyjnej połączonej z głównym Serwerem administracyjnym. Dlatego też, dostępność portu 13291 głównego Serwera administracyjnego jest niezbędnym wymaganiem.

Główny Serwer administracyjny odbiera połączenie z dodatkowego Serwera administracyjnego przez port TLS TCP 13000.

Hierarchia Serwerów administracyjnych: główny Serwer administracyjny i podrzędny Serwer administracyjny

Klasyfikacje schematu są dostępne w tabeli poniżej.

Hierarchia Serwerów administracyjnych (ruch sieciowy)

Urządzenie

Numer portu

Nazwa procesu, który otwiera port

Protokół

TLS

Przeznaczenie portu

Główny Serwer administracyjny

13000

klserver

TCP

Tak

Odbieranie połączeń z podrzędnych Serwerów administracyjnych

Zobacz również:

Konwencje stosowane w schematach interakcji

Interakcja komponentów Kaspersky Security Center i aplikacji zabezpieczających: więcej informacji

Porty używane przez Kaspersky Security Center

Tworzenie hierarchii Serwerów administracyjnych: dodawanie podrzędnego Serwera administracyjnego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.