Dodawanie plików wykonywalnych dotyczących zdarzeń do kategorii aplikacji

19 marca 2024

ID 158577

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Pliki wykonywalne związane ze zdarzeniami Uruchamianie aplikacji jest zabronione i Uruchamianie aplikacji jest zabronione w trybie testowym możesz dodać do istniejących kategorii aplikacji z zawartością dodaną ręcznie lub do nowej kategorii aplikacji.

W celu dodania plików wykonywalnych związanych ze zdarzeniami Kontroli aplikacji do kategorii aplikacji:

 1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
 2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Zdarzenia.
 3. Na zakładce Zdarzenia wybierz żądane zdarzenia.
 4. Z menu kontekstowego jednego z wybranych zdarzeń wybierz Dodaj do kategorii.
 5. W otwartym oknie Akcja na pliku wykonywalnym związanym ze zdarzeniem określ odpowiednie ustawienia:

  Wybierz jeden z następujących elementów:

  • Dodaj do nowej kategorii aplikacji
  • Dodaj do istniejącej kategorii aplikacji

  W sekcji Rodzaj reguły wybierz jedno z następujących ustawień:

  • Dodaj do kategorii
  • Reguły dodawania do wykluczeń

  W sekcji Rodzaj informacji o pliku wybierz jedno z następujących ustawień:

  • Szczegóły certyfikatu (lub sumy kontrolne SHA-256 dla plików bez certyfikatu)
  • Szczegóły certyfikatu (pliki bez certyfikatu zostaną pominięte)
  • Tylko SHA-256 (pliki bez sumy kontrolnej zostaną pominięte)
  • Tylko MD5 (tryb wycofany, wyłącznie dla wersji Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1)
 6. Kliknij OK.

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.