Używanie migawek systemu plików do skrócenia czasu tworzenia kopii zapasowej

19 marca 2024

ID 160842

W Kaspersky Security Center 14.2 czas bezczynności serwera administracyjnego w trakcie wykonywania kopii zapasowej został skrócony w porównaniu do wcześniejszych wersji. Co więcej, funkcja Użyj migawki systemu plików do wykonania kopii zapasowej danych została dodana do ustawień zadania. Ta funkcja zapewnia dodatkową redukcję czasu bezczynności przy użyciu narzędzia klbackup, które tworzy w tle kopię dysku podczas wykonywania kopii zapasowej (zajmuje to kilka sekund) i jednocześnie kopiuje bazę danych (najdłużej może to potrwać kilka minut). Jeśli narzędzie klbackup utworzy w tle kopię dysku oraz kopię bazy danych, ponownie umożliwi połączenie z Serwerem administracyjnym.

Funkcja tworzenia migawek systemu plików może być używana tylko wtedy, gdy spełnione są te dwa warunki:

  • Folder współdzielony Serwera administracyjnego oraz folder %ALLUSERSPROFILE%\KasperskyLab znajdują się na tym samym dysku logicznym i są lokalne w odniesieniu do Serwera administracyjnego.
  • Folder %ALLUSERSPROFILE%\KasperskyLab nie zawiera żadnych łączy symbolicznych, które zostały utworzone ręcznie.

Nie używaj tej funkcji, jeśli żaden z tych warunków nie może zostać spełniony. W tym przypadku, w odpowiedzi na jakąkolwiek próbę utworzenia migawki systemu plików aplikacja zwróci komunikat o błędzie.

Aby użyć funkcji, musisz posiadać konto, któremu nadano uprawnienie do tworzenia migawek dysku logicznego, na którym znajduje się folder %ALLUSERSPROFILE%. Należy pamiętać, że konto usługi Serwera administracyjnego nie posiada takiego uprawnienia.

W celu użycia funkcji tworzenia migawek systemu plików do skrócenia czasu tworzenia kopii zapasowej:

  1. W sekcji Zadania wybierz zadanie tworzenia kopii zapasowej.
  2. Z menu kontekstowego wybierz Właściwości.
  3. W oknie właściwości zadania wybierz sekcję Ustawienia.
  4. Zaznacz pole Użyj migawki systemu plików do wykonania kopii zapasowej danych.
  5. W polach Nazwa użytkownika i Hasło wprowadź nazwę i hasło dla konta, któremu nadano uprawnienie do tworzenia migawek dysku logicznego, na którym znajduje się folder %ALLUSERSPROFILE%.
  6. Kliknij Zastosuj.

Przy każdym kolejnym uruchomieniu zadania tworzenia kopii zapasowej narzędzie klbackup utworzy migawki systemu plików, skracając czas bezczynności Serwera administracyjnego podczas wykonywania zadania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.