Kojarzenie profili zasad z rolami

19 marca 2024

ID 166091

Możesz skojarzyć role użytkownika z profilami zasad. W tym przypadku reguła aktywacji dla tego profilu zasad jest oparta na roli: profil zasad staje się aktywny dla użytkownika, który posiada określoną rolę.

Na przykład, zasada zabrania wszelkich programów do nawigacji GPS na wszystkich urządzeniach w grupie administracyjnej. Program do nawigacji GPS jest wymagany tylko na jednym urządzeniu w grupie administracyjnej Użytkownicy—na urządzeniu, które należy do użytkownika zatrudnionego w charakterze kuriera. W tym przypadku możesz przypisać rolę „Kurier” do jego właściciela, a następnie utworzyć profil zasad zezwalający na uruchamianie programu do nawigacji GPS tylko na urządzeniach, których właściciele posiadają rolę „Kurier”. Wszystkie pozostałe ustawienia zasady zostają zachowane. Tylko użytkownik z rolą „Kurier” będzie mógł uruchamiać program do nawigacji GPS. Później, jeśli innemu pracownikowi przypisano rolę „Kurier”, nowy pracownik także może uruchomić program do nawigacji na urządzeniu należącym do organizacji. Uruchamianie programu do nawigacji GPS wciąż będzie zabronione na innych urządzeniach w tej samej grupie administracyjnej.

W celu skojarzenia roli z profilem zasad:

 1. W menu głównym przejdź do Użytkownicy i role → Role.
 2. Kliknij nazwę roli, którą chcesz skojarzyć z profilem zasad.

  Okno właściwości roli zostanie otwarte na wybranej zakładce Ogólne.

 3. Wybierz zakładkę Ustawienia i przewiń w dół do sekcji Profile zasad.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. W celu skojarzenia roli z:
  • Istniejącym profilem zasad—kliknij ikonę strzałki () obok nazwy żądanej zasady, a następnie zaznacz pole obok profilu, z którym chcesz skojarzyć rolę.
  • Nowy profil zasad:
   1. Zaznacz pole obok zasady, dla której chcesz utworzyć profil.
   2. Kliknij Nowy profil zasad.
   3. Określ nazwę dla nowego profilu i skonfiguruj ustawienia profilu.
   4. Kliknij przycisk Zapisz.
   5. Zaznacz pole obok nowego profilu.
 6. Kliknij Przypisz do roli.

Profil zostanie skojarzony z rolą i pojawi się we właściwościach roli. Profil jest stosowany automatycznie do dowolnego urządzenia, którego właścicielowi przypisano rolę.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.