Przeszukiwanie zakresu IP

19 marca 2024

ID 166184

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na początku program Kaspersky Security Center uzyskuje zakresy adresów IP dla przeszukiwania z ustawień sieciowych urządzenia, na którym jest zainstalowany. Jeśli adres urządzenia to 192.168.0.1, a maska podsieci to 255.255.255.0, Kaspersky Security Center uwzględnia sieć 192.168.0.0/24 na liście automatycznego przeszukiwania adresów. Kaspersky Security Center przeszukuje wszystkie adresy od 192.168.0.1 do 192.168.0.254.

Nie jest zalecane korzystanie z przeszukiwania zakresu IP, jeśli korzystasz z przeszukiwania sieci Windows i/lub przeszukiwania Active Directory.

Kaspersky Security Center może odpytywać zakresy adresów IP przez odwrotne wyszukiwanie DNS lub przy użyciu protokołu NBNS:

 • Odwrotne wyszukiwanie DNS

  Kaspersky Security Center próbuje przeprowadzić odwrotne rozwiązanie nazwy dla każdego adresu IP z określonego zakresu do nazwy DNS przy użyciu standardowych żądań DNS. Jeśli to działanie zakończy się sukcesem, serwer wyśle ICMP ECHO REQUEST (to samo co polecenie ping) do otrzymanej nazwy. Jeśli urządzenie odpowie, informacje o tym zostaną dodane do bazy danych Kaspersky Security Center. Odwrotne rozwiązanie nazwy jest potrzebne do wykluczenia urządzeń sieciowych, które mogą mieć adres IP, ale nie komputery, na przykład, drukarki sieciowe lub routery.

  Ta metoda przeszukiwania polega na poprawnie skonfigurowanej lokalnej usłudze DNS. Musi mieć strefę wyszukiwania wstecznego. W sieciach, w których używane jest Active Directory, taka strefa jest obsługiwana automatycznie. Ale w tych sieciach przeszukiwanie podsieci IP nie zawiera więcej informacji niż przeszukiwanie Active Directory. Co więcej, administratorzy małych sieci często nie konfigurują strefy wyszukiwania wstecznego, ponieważ nie jest to konieczne dla pracy wielu usług sieciowych. Z tych powodów przeszukiwanie podsieci IP jest wyłączone domyślnie.

 • Protokół NBNS

  Jeśli z jakiegoś powodu odwrotne rozpoznawanie nazw nie jest możliwe w Twojej sieci, Kaspersky Security Center używa protokołu NBNS do odpytywania zakresów IP. Jeśli żądanie skierowane do adresu IP zwróci nazwę NetBIOS, informacje o tym urządzeniu zostaną dodane do bazy danych Kaspersky Security Center.

Przed rozpoczęciem przeszukiwania sieci upewnij się, że protokół SMB jest włączony. W przeciwnym razie Kaspersky Security Center nie może wykryć urządzeń w odpytywanej sieci. Aby włączyć protokół SMB, postępuj zgodnie z instrukcjami dla swojego systemu operacyjnego.

Przeglądanie i modyfikowanie ustawień przeszukiwania zakresu IP

W celu przejrzenia i zmodyfikowania właściwości przeszukiwania zakresu IP:

 1. W menu głównym przejdź do Wykrywanie i wdrażanie → WykrywanieZakresy IP.
 2. Kliknij przycisk Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości przeszukiwania IP.

 3. Włącz lub wyłącz przeszukiwanie IP przy użyciu przycisku przełącznika Zezwól na przeszukiwanie.
 4. Skonfiguruj terminarz przeszukiwania. Domyślnie, przeszukiwanie IP jest uruchamiane co 420 minut (siedem godzin).

  Podczas określania przedziału czasu przeszukiwania upewnij się, że to ustawienie nie przekracza wartości Parametr czasu dzierżawy adresu IP. Jeśli adres IP nie został zweryfikowany przez przeszukiwanie w trakcie czasu dzierżawy adresu IP, ten adres IP jest automatycznie usuwany z wyników przeszukiwania. Domyślnie, wyniki przeszukiwania są ważne 24 godziny, ponieważ dynamiczne adresy IP (przypisane przy użyciu Protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)) zmieniają się co 24 godziny.

  Dostępne są następujące opcje terminarza przeszukiwania:

  • Co N dni
  • Co N minut
  • Według dni tygodnia
  • Co miesiąc, w określone dni wybranych tygodni
  • Uruchom pominięte zadania
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Właściwości zostaną zapisane i zastosowane do wszystkich zakresów IP.

Ręczne uruchamianie przeszukiwania

W celu natychmiastowego uruchomienia przeszukiwania:

Kliknij Uruchom przeszukiwanie.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.