Przeszukiwanie Active Directory

19 marca 2024

ID 166185

Użyj przeszukiwania Active Directory, jeśli używasz Active Directory; w innym przypadku zalecane jest użycie innych typów przeszukiwania. Jeśli używasz Active Directory, ale niektóre z urządzeń w sieci nie są wymienione jako członkowie, te urządzenia nie mogą być wykrywane przy użyciu przeszukiwania Active Directory.

Kaspersky Security Center wysyła żądanie do kontrolera domeny i otrzymuje strukturę urządzenia Active Directory. Przeszukiwanie Active Directory odbywa się co godzinę.

Przed rozpoczęciem przeszukiwania sieci upewnij się, że protokół SMB jest włączony. W przeciwnym razie Kaspersky Security Center nie może wykryć urządzeń w odpytywanej sieci. Aby włączyć protokół SMB, postępuj zgodnie z instrukcjami dla swojego systemu operacyjnego.

Przeglądanie i modyfikowanie ustawień przeszukiwania Active Directory

W celu przejrzenia i zmodyfikowania ustawień przeszukiwania Active Directory:

 1. W menu głównym przejdź do Wykrywanie i wdrażanie → WykrywanieActive Directory.
 2. Kliknij przycisk Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości Active Directory.

 3. W oknie właściwości Active Directory możesz zdefiniować następujące ustawienia:
  1. Włącz lub wyłącz przeszukiwanie Active Directory, przy użyciu przycisku przełącznika.
  2. Zmień terminarz przeszukiwania.

   Domyślny przedział czasu wynosi jedną godzinę. Dane otrzymane przy kolejnym przeszukiwaniu całkowicie zastępują starsze dane.

  3. Skonfiguruj zaawansowane ustawienia, aby wybrać obszar przeszukiwania:
   • Domena Active Directory, do której należy Kaspersky Security Center
   • Las domeny, do którego należy Kaspersky Security Center
   • Określona lista domen Active Directory

   Aby dodać domenę do obszaru przeszukiwania, wybierz opcję domeny, kliknij przycisk Dodaj, a następnie określ adres kontrolera domeny oraz nazwę i hasło dla konta, aby uzyskać do niego dostęp.

 4. W celu zastosowania nowych ustawień należy kliknąć przycisk Zapisz.

Nowe ustawienia zostaną zastosowane do przeszukiwania Active Directory.

Ręczne uruchamianie przeszukiwania

W celu natychmiastowego uruchomienia przeszukiwania:

Kliknij Uruchom przeszukiwanie.

Przeglądanie wyników przeszukiwania Active Directory

W celu przejrzenia wyników przeszukiwania Active Directory:

 1. W menu głównym przejdź do Wykrywanie i wdrażanie WykrywanieActive Directory.

  Zostanie wyświetlona lista wykrytych jednostek organizacyjnych.

 2. Jeśli chcesz, wybierz jednostkę organizacyjną, a następnie kliknij przycisk Urządzenia.

  Zostanie wyświetlona lista urządzeń w jednostce organizacyjnej.

Możesz przeszukać listę i filtrować wyniki.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.