Przeszukiwanie sieci Windows

19 marca 2024

ID 166186

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Informacje o przeszukiwaniu sieci Windows

Podczas szybkiego przeszukiwania Serwer administracyjny pobiera wyłącznie informacje o urządzeniach znajdujących się na liście nazw NetBIOS wszystkich domen sieci i grup roboczych. Podczas pełnego przeszukiwania wymagane są następujące informacje o każdym urządzeniu klienckim:

 • Nazwa systemu operacyjnego
 • Adres IP
 • Nazwa DNS
 • Nazwa NetBIOS

Szybkie przeszukiwanie i pełne przeszukiwanie wymagają:

 • Porty UDP 137/138, TCP 139, UDP 445, TCP 445 muszą być dostępne w sieci.
 • Protokół SMB jest włączony.
 • Usługa Przeglądarka komputera Microsoft musi być używana, a główna przeglądarka komputera musi być włączona na Serwerze administracyjnym.
 • Usługa Przeglądarka komputera Microsoft musi być używana, a główna przeglądarka komputera musi być włączona na urządzeniach klienckich:
  • Przynajmniej na jednym urządzeniu, jeśli liczba urządzeń w sieci nie przekracza 32.
  • Przynajmniej na jednym urządzeniu dla każdego z 32 urządzeń w sieci.

Pełne przeszukiwanie może być uruchomione tylko wtedy, gdy szybkie przeszukiwanie było uruchomione przynajmniej raz.

Przeglądanie i modyfikowanie ustawień przeszukiwania sieci Windows

W celu zmodyfikowania właściwości przeszukiwania sieci Windows:

 1. W menu głównym przejdź do Wykrywanie i wdrażanie WykrywanieDomeny Windows.
 2. Kliknij przycisk Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości domeny Windows.

 3. Włącz lub wyłącz przeszukiwanie sieci Windows przy użyciu przycisku przełącznika Włącz przeszukiwanie sieci Windows.
 4. Skonfiguruj terminarz przeszukiwania. Domyślnie, szybkie przeszukiwanie jest uruchamiane co 15 minut, a pełne przeszukiwanie jest uruchamiane co 60 minut.

  Dostępne są następujące opcje terminarza przeszukiwania:

  • Co N dni
  • Co N minut
  • Według dni tygodnia
  • Co miesiąc, w określone dni wybranych tygodni
  • Uruchom pominięte zadania
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Właściwości są zapisywane i stosowane do wszystkich wykrytych domen i podgrup systemu Windows.

Ręczne uruchamianie przeszukiwania

W celu natychmiastowego uruchomienia przeszukiwania:

Kliknij Uruchom szybkie przeszukiwanie lub Uruchom pełne przeszukiwanie.

Po zakończeniu przeszukiwania, możesz przejrzeć listę wykrytych urządzeń na stronie Domeny Windows, zaznaczając pole obok nazwy domeny, a następnie klikając przycisk Urządzenia.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.