Klonowanie reguł przenoszenia urządzeń

19 marca 2024

ID 171107

Jeśli musisz utworzyć kilka reguł przenoszenia urządzeń z podobnymi ustawieniami, możesz sklonować istniejącą regułę i zmienić ustawienia sklonowanej reguły. Na przykład, jest to przydatne, gdy musisz mieć kilka identycznych reguł przenoszenia urządzeń z różnymi zakresami adresów IP i grupami docelowymi.

W celu sklonowania reguły przenoszenia urządzeń:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. W folderze Urządzenia nieprzypisane kliknij Konfiguruj reguły.

    Zostanie otwarte okno Właściwości: Urządzenia nieprzypisane.

  3. W sekcji Przenieś urządzenia wybierz regułę przenoszenia urządzeń, którą chcesz sklonować.
  4. Kliknij Sklonuj regułę.

Klon wybranej reguły przenoszenia urządzeń zostanie dodany na końcu listy.

Nowa reguła zostanie utworzona ze stanem wyłączenia. Regułę można edytować i włączać w dowolnym momencie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.