Przenoszenie zasady

19 marca 2024

ID 171323

Możesz przenieść profile z jednej grupy administracyjnej do innej. Na przykład, chcesz usunąć grupę, ale chcesz używać jej profili dla innej grupy. W tym przypadku można przenieść profil ze starszej grupy do nowej zanim usuniesz starszą grupę.

W celu przeniesienia profilu do innej grupy administracyjnej:

  1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Profile zasad.
  2. Zaznacz pole obok profilu (profili), który (które) chcesz przenieść.
  3. Kliknij przycisk Przenieś.

    W prawej części okna pojawi się drzewo grup administracyjnych.

  4. Z drzewa wybierz grupę docelową, czyli grupę, do której chcesz przenieść profil (profile).
  5. W dolnej części okna kliknij przycisk Przenieś.
  6. Kliknij OK, aby potwierdzić działanie.

Jeśli zasada nie jest dziedziczona z grupy źródłowej, zostaje przeniesiona do grupy docelowej ze wszystkimi swoimi profilami. Stan profilu w grupie docelowej będzie Nieaktywny. W dowolnym momencie możesz zmienić stan na Aktywny.

Jeśli profil jest dziedziczony z grupy źródłowej, pozostanie w grupie źródłowej. Zostanie skopiowany do grupy docelowej ze wszystkimi swoimi zasadami. Stan profilu w grupie docelowej będzie Nieaktywny. W dowolnym momencie możesz zmienić stan na Aktywny.

Jeżeli profil z nazwą podobną do nazwy nowo przeniesionego profilu znajduje się już w grupie docelowej, do nazwy nowo przeniesionego profilu zostanie dodany przyrostek (<kolejny numer>), na przykład: (1).

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.