Trwałe usuwanie obiektów z listy usuniętych obiektów

19 marca 2024

ID 171720

Tylko użytkownicy z uprawnieniem Modyfikacja w obszarze uprawnień Usunięte obiekty mogą trwale usuwać obiekty z listy usuniętych obiektów (więcej informacji znajdziesz w sekcji Przydzielanie uprawnień użytkownikom i grupom).

W celu usunięcia obiektu z listy usuniętych obiektów:

  1. W drzewie konsoli wybierz węzeł żądanego Serwera administracyjnego, a następnie wybierz folder Usunięte obiekty.
  2. W obszarze roboczym wybierz obiekt(y), który chcesz usunąć.
  3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Wciśnij klawisz DELETE.
    • W menu kontekstowym wybranego obiektu(ów) wybierz Usuń.
  4. W oknie potwierdzenia kliknij Tak.

Obiekt zostaje trwale usunięty z listy usuniętych obiektów. Wszystkie informacje o tym obiekcie (w tym wszystkich jego rewizjach) zostają trwale usunięte z bazy danych. Nie możesz odzyskać tych informacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.