Przeglądanie i modyfikowanie właściwości podsieci z globalnej listy podsieci

19 marca 2024

ID 171924

Możesz przejrzeć i zmodyfikować właściwości podsieci na globalnej liście podsieci.

W celu przejrzenia lub zmodyfikowania właściwości podsieci na globalnej liście podsieci:

  1. W drzewie konsoli wybierz węzeł Serwera administracyjnego, którego potrzebujesz.
  2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
  3. W otwartym oknie Właściwości, w lewym panelu Sekcje wybierz Lista globalnych podsieci.
  4. Z listy wybierz żądaną podsieć.
  5. Kliknij przycisk Właściwości.

    Zostanie otwarte okno Nowa podsieć.

  6. Jeśli to konieczne, zmień ustawienia podsieci.
  7. Kliknij OK.

Jeśli wprowadziłeś zmiany, zostaną zachowane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.