Ustawienia zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki

19 marca 2024

ID 172841

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Ustawienia określone podczas tworzenia zadania

Podczas tworzenia zadania możesz określić następujące ustawienia. Niektóre z tych ustawień mogą także zostać zmodyfikowane we właściwościach utworzonego zadania.

 • Określ reguły instalacji aktualizacji
 • Uruchom instalację podczas ponownego uruchamiania lub wyłączania urządzenia
 • Zainstaluj wymagane ogólne składniki systemu
 • Zezwól na instalację nowych wersji aplikacji podczas aktualizacji
 • Pobierz aktualizacje na urządzenie, ale ich nie instaluj
  • Folder do pobierania aktualizacji
 • Włącz diagnostykę zaawansowaną
  • Maksymalny rozmiar plików zaawansowanej diagnostyki, w MB

Ustawienia określone po utworzeniu zadania

Ustawienia w sekcjach wymienionych poniżej można określić dopiero po utworzeniu zadania. Aby uzyskać pełny opis ustawień zadania, zobacz Ogólne ustawienia zadania.

 • Ogólne. W tej sekcji wyświetlane są ogólne informacje o zadaniu. Możesz także określić, do których urządzeń powinno zostać zastosowane zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki:
  • Roześlij do podgrup
  • Wyślij do podrzędnych i wirtualnych Serwerów administracyjnych
 • Aktualizacje do zainstalowania

  W sekcji Aktualizacje do zainstalowania możesz przejrzeć listę aktualizacji instalowanych przez zadanie. Wyświetlane są tylko aktualizacje, które odpowiadają zastosowanych ustawieniom zadania.

 • Testowa instalacja aktualizacji:
  • Nie skanuj. Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz przeprowadzać testowej instalacji aktualizacji.
  • Uruchom skanowanie na wybranych urządzeniach. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przetestować instalację aktualizacji na wybranych urządzeniach. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz urządzenia, na których chcesz przeprowadzić testową instalację aktualizacji.
  • Uruchom skanowanie na urządzeniach w określonej grupie. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przetestować instalację aktualizacji na grupach urządzeń. W polu Określ grupę testową określ grupę urządzeń, na których chcesz przeprowadzić instalację testową.
  • Uruchom skanowanie na określonym procencie urządzeń. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przetestować instalację aktualizacji na określonej liczbie urządzeń. W polu Procentowy udział urządzeń testowych z wszystkich urządzeń docelowych określ procentową ilość urządzeń, na których chcesz przeprowadzić testową instalację aktualizacji.

Zobacz również:

Ogólne ustawienia zadania

Ręczne instalowanie uaktualnień na urządzeniach

Naprawianie luk w aplikacjach

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.