Przydzielanie ról użytkownika do podrzędnych Serwerów administracyjnych

19 marca 2024

ID 173211

Domyślnie, listy ról użytkownika głównego i podrzędnego Serwera administracyjnego są niezależne. Możesz skonfigurować aplikację w taki sposób, aby automatycznie rozsyłała role użytkownika utworzone na głównym Serwerze administracyjnym do wszystkich podrzędnych Serwerów administracyjnych. Role użytkownika mogą także zostać rozesłane z podrzędnego Serwera administracyjnego na swoje własne podrzędne Serwery administracyjne.

W celu przesłania ról użytkownika z głównego Serwera administracyjnego na podrzędne Serwery administracyjne:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W drzewie konsoli kliknij prawym klawiszem myszy nazwę Serwera administracyjnego i z otwartego menu kontekstowego wybierz Właściwości.
  • Jeśli posiadasz aktywny profil Serwera administracyjnego, w obszarze roboczym folderu Profile kliknij prawym klawiszem ten profil i z menu kontekstowego wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości Serwera administracyjnego lub w oknie ustawień profilu, w panelu Sekcje wybierz Role użytkownika.

  Sekcja Role użytkownika jest dostępna, jeśli włączona jest opcja Wyświetl sekcje ustawień zabezpieczeń.

 4. Włącz opcję Przekaż listę ról do podrzędnych Serwerów administracyjnych.
 5. Kliknij OK.

Aplikacja kopiuje role użytkownika głównego Serwera administracyjnego na podrzędne Serwery administracyjne.

Jeśli opcja Przekaż listę ról do podrzędnych Serwerów administracyjnych jest włączona, a role użytkownika są przesyłane, nie mogą być edytowane ani usuwane na podrzędnych Serwerach administracyjnych. Jeśli tworzysz nową rolę lub edytujesz już tę istniejącą na głównym Serwerze administracyjnym, zmiany są automatycznie kopiowane do podrzędnych Serwerów administracyjnych. Jeśli usuwasz rolę użytkownika na głównym Serwerze administracyjnym, ta rola pozostanie na podrzędnych Serwerach administracyjnych, ale może być edytowana lub zostać usunięta.

Role, które zostają przesłane na podrzędny Serwer administracyjny z Serwera głównego, są wyświetlane z ikoną kłódki (). Nie możesz edytować tych ról na podrzędnym Serwerze administracyjnym.

Jeśli tworzysz rolę na głównym Serwerze administracyjnym i istnieje rola z tą samą nazwą na swoim podrzędnym Serwerze administracyjnym, nowa rola zostaje skopiowana do podrzędnego Serwera administracyjnego z indeksem dodanym do jego nazwy, na przykład: ~~1, ~~2 (indeks może być losowy).

Jeśli wyłączysz opcję Przekaż listę ról do podrzędnych Serwerów administracyjnych, wszystkie role użytkownika pozostaną na podrzędnych Serwerach administracyjnych, ale staną się niezależne od tych na głównym Serwerze administracyjnym. Po tym, jak role użytkownika staną się niezależne, role użytkownika na podrzędnych Serwerach administracyjnych mogą być edytowane lub usuwane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.