Dodawanie aplikacji do wykluczeń na żądanie użytkownika

15 lutego 2024

ID 173819

Jeśli otrzymasz żądania użytkownika dotyczące odblokowania błędnie zablokowanych aplikacji, możesz utworzyć wykluczenie z reguł ochrony adaptacyjnej dla tych aplikacji. W konsekwencji aplikacje nie będą już blokowane na urządzeniach użytkowników. Możesz śledzić liczbę żądań użytkownika na zakładce Monitorowanie Serwera administracyjnego.

W celu dodania aplikacji zablokowanych przez Kaspersky Endpoint Security do wykluczeń według żądań użytkownika:

  1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
  2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Zdarzenia.
  3. Z listy rozwijalnej Wybory zdarzeń wybierz Żądania użytkownika.
  4. Kliknij prawym klawiszem myszy żądanie użytkownika (lub kilka żądań użytkownika) zawierające aplikacje, które chcesz dodać do wykluczeń, a następnie wybierz Dodaj wykluczenie.

    Zostanie uruchomiony kreator Dodawania wykluczenia. Postępuj zgodnie z jego instrukcjami.

Wybrane aplikacje zostaną wykluczone z listy Wywoływanie reguł w trybie Inteligentne uczenie się (pod węzłem Repozytoria w drzewie konsoli) po kolejnej synchronizacji urządzenia klienckiego z Serwerem administracyjnym i nie pojawi się już więcej na liście.

Zobacz również:

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.